• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۶.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییر حجم خرده فروشی

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سود خالص حساب بازرگانی برون مرزی

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تنظیمات نرخ بهره ی بانک ذخایر استرالیا

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - بیانیه ی الحاقی سران بانک مرکزی استرالیا

تغییرات نرخ دو شاخص اولیه، از درجه ی اهمیت بلقوه ای برخوردار نمی باشند. چرا که مهم ترین انتشارات این روز استرالیا، شامل تنظیمات نرخ بهره ی بانکی این کشور، خواهد بود.

همچنین یاد آورم، که در طی جلسات ما قبل سران این بانک، سوال مربوط به تاثیرات مضر استحکام بیش از اندازه ی واحد ارزی این کشور، بر رشد نرخ تورم نیز، مطرح گردید. اما با وجود تضعیف یابی اخیر نرخ دلار استرالیا، با تحکیمات نرخی جفت ارزی دلار استرالیا نسبت به دلار ایالات متحده، رو به رو بودیم. به همین دلیل نیز، منفی بودن بار بیانیه های در پیش روی سران این بانک، بسیار مبرم به نظر می رسد.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - سود خالص حساب بازرگانی برون مرزی

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سود خالص حساب بازرگانی برون مرزی

داده های مربوطه از درجه ی اهمیت چندان بالایی برخوردار نمی باشند. با این وجود، متغیر رقم خوردن داده های در پیش رو از آمار تخمین یافته ی متخصصین، منجر به افزایش نرخ نوسانات دلار این دو کشور، خواهد گردید.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص PMI از Ivey

کاهش آتی نرخ این شاخص، نرخ گذاری های دلار کانادا را، تحت فشار قرار خواهد نمود. چرا که نرخ داده های ماقبل این شاخص، حتی با حساب نوسانات فصلی نیز منفی رقم خورده و در صورت عدم افزایش قیمت نفت، نرخ دلار کانادا تحکیم نخواهد یافت.