• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۷.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۰:۴۵ واحد ارزی دلار نیوزیلند - تغییرات کمی جمعیت شاغل

ساعت ۰۰:۴۵ واحد ارزی دلار نیوزیلند - سطح بی کاری

با توجه به سه ماهه بودن این آمار، درجه ی اهمیت انتشارات این دو شاخص نیز، افزایش میابد. کاهش یابی نرخ این دو شاخص، تحرکات نرخی دلار نیوزیلند را، تحت فشار قرار خواهد نمود. از نظر کلی افزایش احتمالی نرخ سه ماه چهارم این شاخص به میزان ٪۰.۱، پس از کاهش ٪۰.۲ آمار سه ماه سومش، نباید با ابراز تاثیراتی چندان مخرب بر تحرکات نرخی این واحد ارزی، همراه گردد. منفی رقم خوردن این آمار، نرخ دلار نیوزیلند را، تحت فشار قرار خواهد نمود.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص بهای مسکن از HBOS

داده های ماه دسامبر این شاخص افت بسیار چشم گیری داشته اند. مخصوصا نسبت به سه ماه اخیر. به همین دلیل نیز منفی رقم خوردن آمار در پیش رو نرخ گذاری های پوند را، تضعیف خواهد نمود. نرخ نوسانات ارزی پوند در طی به عرضه رسیدن این آمار، افزایش خواهد یافت.

 

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - پیش بینی های کمیسیون اروپا، در رابطه با چشم انداز اقتصادی منطقه

با توجه به درجه ی اهمیت افزون این آمار، مثبت بودن متن بیانیه های در پیش رو، نرخ گذاری های یورو را& مستحکم خواهد نمود.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، ویلیام دادلی

با توجه به موضوع نه چندان مهم این سخنرانی، که مربوط به فرهنگ بانکی می باشد، نرخ نوسانات ارزی در پی به عرضه رسیدن این آمار، افزایش چندانی نخواهند یافت.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییر حجم جواز صادره به منظور ساخت و ساز

نرخ ماه نوامبر این شاخص، به شکل تندی کاهش یافت و به همین دلیل نیز، در صورت ادامه یابی این نرخ کاهشی، با تضعیف یابی ارزی دلار کانادا نیز، برخورد خواهیم نمود. در این بین می بایست به تغییرات قیمت نفت نیز توجه نمود. چرا که افزایش قیمت نفت می تواند با بهبود یابی نرخی واحد ارزی دلار کانادا، همراه گردد.

 

ساعت ۱۸:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده داده های وزارت انرژی در رابطه با تغییرات حجم ذخایر نفتی

بهبود یابی بیشتر این شاخص و افزایش حجم آتی ذخایر نفتی با کاهش یابی قیمت طلای سیاه و همچنین تحت فشار قرار گرفتن تحرکات نرخی دلار ایالات متحده، همراه خواهد گردید.

 

ساعت ۲۳:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزیلند - تنظیمات نرخ بهره ی بانک رزرو نیوزیلند

ساعت ۲۳:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزیلند - بیانیه ی الحاقی سران بانک رزرو نیوزیلند

ساعت ۲۳:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزیلند - گزارش مربوط به سیاست گذاری های مالی

ساعت ۰۰:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزیلند - کنفرانس مطبوعاتی بانک رزرو نیوزیلند

با توجه به نا ممکن بودن افزایش یابی بیشتر نرخ بهره ی بانکی نیوزیلند، در آینده ای نزدیک، می بایست با توجه بیشتری به بررسی بیانیه ی ما بعد این نشست، پرداخت. منفی بودن بیانیه های آتی این نشست، تحرکات نرخی دلار نیوزیلند و همچنین نرخ گذاری های جفت ارزی NZD/USD را نیز، تحت فشار قرار خواهد نمود.