• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۹.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - ابلاغ چگونگی راهبرد سیاست گذاری های مالی و وامی آتی بانک رزرو استرالیا

در متن این گزارش سه ماه، چگونگی شرایط اقتصادی فعلی کشور و روند آتی شرایط مالی منطقه شرح داده خواهد شد. گزارش مربوطه از درجه ی اهمیت افزونی برخوردار بوده و نرخ نوسانات ارزی دلار استرالیا را، در طی ابلاغ بیانیه های مربوطه، افزایش خواهد نمود.

مثبت بودن بیانیه های مورد نظر، تحکیمات نرخی دلار استرالیا را به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر حجم تولیدات صنعتی

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر حجم تولیدات صنایع کارخانه ای

با توجه به احتمالات متخصصین در رابطه با کاهش شدید نرخ سالانه ی این دو شاخص، احتمال تحت فشار قرار گرفتن تحرکات نرخی پوند، افزایش خواهد یافت.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سود خالص حساب بازرگانی قابل رویت

ساعت ۱۶:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی از NIESR

بهبود یابی نرخ ماهانه ی این دو شاخص، می تواند با تحکیمات ارزی پوند همراه گردد. با این حال داده های شاخص صنایع و تولیدات از درجه ی اهمیت بیشتر و تاثیر گذاری افزون تری، بر تحرکات نرخی این واحد ارزی برخوردار می باشند.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - سطح بی کاری

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییرات جمعیت شاغل

سطح بی کاری در حال کاهش یابی بسیار شدید بوده. با این وجود، احتمالات متخصصین مبنی بر احتمال افزایش کما بیش نرخ داده های در پیش رو بوده، که در صورت تثبیت یابی، نرخ گذاری های دلار کانادا را، تحت فشار قرار خواهند نمود.

 

ساعت ۱۹:۴۵ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی معاون رئیس بانک انگلستان، جان کانلیف در رابطه با ثبات مالی منطقه

این سخنرانی، در طی اجرای همایش مدیریت سرمایه و مشتقات مالی، به انجام خواهد رسید.