• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۳.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

با توجه به کمبود پیش زمینه ی خبری امروز، با کاهش یابی نرخ نوسانات ارزی، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - شاخص اطمینان بازرگانان از NAB

در طی انتشارات اخیر این آمار، با افزایش سطح شاخص ماه دسامبر، برخورد نموده ایم. بدین ترتیب نیز، افزایش آتی نرخ این شاخص تحکیمات دلار استرالیا را، به دنبال خواهد داشت. در صورت افزایش نرخ این شاخص، بالا تر از ۱۰ و یا ۱۱ نقطه، واحد ارزی دلار استرالیا، تحکیم خواهد یافت. داده های کم تر از ۸ نقطه، منجر به تضعیف یابی نرخ این واحد ارزی، خواهند گردید.

 

ساعت ۱۱:۱۵ واحد ارزی فرانک سوئیس - شاخص بهای تولید کنندگان و واردات

نرخ رشد این شاخص، بسیار کند می باشد. علاوه بر این، احتمال متخصصین مبنی بر کاهش یابی نرخ داده ی مربوطه در طی انتشار آمار ژانویه ی این شاخص، بوده که در صورت وقوع می توانند با تضعیف یابی نرخ گذاری های فرانک سوئیس، همراه گردند. داده های خنثی، منجر به بروز نوسانات خاصی، نخواهند شد.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص بهای مصرف کنندگان

نرخ تورم بریتانیا همواره افزون بود و احتمالات متخصصین، مبنی بر افت کما بیش نرخ این شاخص تورمی می باشد. چنین امری تاثیرات چندان بلقوه ای بر نرخ گذاری های پوند نخواهد گذاشت. چرا که کاهش یابی غیر منتظره و یا عمیق نرخ این شاخص، می تواند نرخ گذاری های پوند را، تحت فشار قرار دهد. با توجه به اهمیت افزون این آمار، در صورت متغییر بودن داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته، نرخ نوسانات ارزی پوند نیز، افزایش خواهد یافت.

در طی اجرای جلسات معاملاتی آمریکا، با کمبود پیش زمینه ی خبری، مواجه می باشیم.