• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۵.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سطح بی کاری

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییرات جمعیت شاغل

با توجه به ناچیز بودن احتمالات مبنی، بر افزایش آتی سطح بی کاری، همراه با مثبت رقم خوردن آمار اشتغال و کاهش کما بیش سطح بی کاری، با تحکیمات نرخی دلار استرالیا، برخورد خواهیم نمود. با این وجود در صورت کاهش ناگهانی نرخ گذاری ها، با افت این واحد ارزی نیز، مواجه خواهیم شد.

با توجه به کمبود پیش زمینه ی خبری امروز اروپا، نرخ نوسانات ارزی کاهش خواهند یافت. گزارش های مربوط به پروسه یخریداری اوراق بهادار ۱۰ ساله و ۳۰ ساله ی اسپانیا و فرانسه نیز، در طی معاملات امروز انتشار خواهند یافت. افزایش سطح تقاضای اوراق بهادار، با تحکیمات ارزی یورو، همراه خواهد گردید.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای تولید کنندگان

افزایش نرخ این شاخص، با رشد نرخ تورم ربطی مستقیم داشته. اما با توجه به احتمالات متخصصین، در رابطه با کاهش ٪۲.۵ ( نرخ حداقل سال ۲۰۱۷)نرخ تورم، می توان با تضعیف یابی ارزی یورو نیز، رو به رو شد.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تولیداتی Empire Manufacturing

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تولیداتی بانک ذخایر فدرال فیلادلفیا

منفی رقم خوردن داده های آتی این دو شاخص، با تضعیف یابی نرخ گذاری های دلار، همراه خواهد گردید. بروز چنین امری، به موازات وخیم شدن شرایط سیاسی خارجی این کشور، امکان پذیر تر جلوه خواهد نمود. چرا که تغییرات شرایط سیاسی ایالات متحده (چه خارجی و چه داخلی)، نرخ گذاری های دلار را، تحت تاثیر قرار می دهد.

 

ساعت ۲۱:۴۵ واحد ارزی دلار کانادا - سخنرانی معاون رئیس بانک کانادا، لاورنس شمبری

این گزارش، از درجه ی اهمیت متوسطی برخوردار می باشد.