• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۹.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

با توجه به ناچیز بودن پیش زمینه ی خبری امروز، با کاهش یابی نرخ نوسانات ارز های پایه نیز، برخورد خواهیم نمود. در این بین، با تعطیلات چین و ایالات متحده، مواجه می باشیم.

 

واحد ارزی یوان چین - تعطیلات بهار

واحد ارزی دلار ایالات متحده - تجلیل روز ریاست جمهوری

در پی این تعطیلات، با کاهش یابی نرخ نوسانات ارزی، پایین تر از نرخ میانگین متوسط داده های این شاخص، مواجه خواهیم شد.

 

واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - نشست گروه یورو

با توجه به عدم افزایش یابی نرخ گذاری های یورو، در پی اجرای نشست مربوطه، می بایست به بیانیه های مابعد این کنفرانس، توجه نمود. چرا که توجه اکثریت بازار، به چگونگی بیانیه های ما بعد این نشست، که پس از اتمام یابی جلسات معاملاتی آمریکا و چین انجام خواهد پذیرفت، معطوف خواهد گردید.

 

ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - گزارش ماهانه ی بوندس بانک

گزارش های این بانک، تاثیرات چندان افزونی بر نرخ گرایش های آتی یورو، نخواهد گذاشت. با این وجود، در صورت منفی بودن آمار در پیش روی این بانک، سطح تمایلات خریداران یورو، به منظور سرمایه گذاری با استفاده از خرید یورو، کاهش خواهد یافت.