• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۷.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۰:۴۵ واحد ارزی دلار نیوزیلند - سود خالص حساب بازرگانی تجارت فرامرزی

نظریه  متخصصین، مبنی بر کسری ۲.۷ میلیاردی نرخ ماهانه ی تجارت ۱۲ ماهه بوده، که در صورت تثبیت یابی، فشار چندان چشمگیری بر تحرکات نرخی دلار نیوزیلند، وارد نخواهد نمود. در صورت متغییر رقم خوردن آمار در پیش رو، از داده های تخمین یافته، با افزایش یابی نرخ نوسانات این واحد ارزی، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۶:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص بهای مصرف کنندگان

ساعت ۱۶:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص هماهنگ بهای مصرف کنندگان

با توجه به افت ٪۰.۷ اخیر نرخ این شاخص، نظریه ی متخصصین مبنی بر افزایش ٪۰.۵ درصدی داده های در پیش رو بوده، که در صورت تثبیت یابی از بار چندان مثبتی، به منظور تحکیم بخشیدن به تحرکات نرخی واحد ارزی یورو را، دارا نمی باشد. همچنین نظریه ی متخصصین، مبنی بر کاهش ٪۱.۵ نرخ سالانه ی این شاخص بوده، که در صورت تثبیت یابی، منجر به افت یورو، خواهد گردید.

 

ساعت ۱۶:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو هیات مدیره ی سیستم ذخایر فدرال جروم پاول

این گزارش از درجه ی اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده. چرا که مربوط به چگونگی تغییرات سیاست گذاری های مالی نیم ساله می باشد و در حظور کمیته ی خدمات مالی ایالات متحده، به انجام خواهد رسید. محتوای این گزارش می تواند به عنوان پیش زمینه ای از تغییرات آتی نرخ بهره شمرده شود. همواره به یاد داشته باشید که افزایش دوباره ی نرخ بهره در عرض یک سال، می تواند به تضعیف یابی واحد ارزی دلار نیز، منجر شود.

 

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم سفارش کالای بادوام

با وجود مهم بودن این داده، تمرکز اکثریت بازار به چگونگی بیانیه ی در پیش روی جروم پاول، معطوف خواهد بود. به همین دلیل نیز، در صورت منفی بودن بیانیه هی در پیش روی این شخص، در رابطه با تغییرات حجم سفارش کالای بادوام در سطح ایالات متحده، نرخ گذاری های دلار این کشور نیز، تحت فشار قرار خواهد گرفت.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص اطمینان مصرف کنندگان

افزایش آتی سطح این شاخص، تحکیمات ارزی دلار را، به همراه خواهد داشت. اما در صورت کاهش یابی نرخ این شاخص، پایین تر از ۱۲۳ نقطه، به موازات  وخیم شدن شرایط کلی این کشور، با افت دلار ایالات متحده، برخورد خواهیم نمود.

همواره یاد آورم، که مهم ترین عامل تاثیر گذار بر تحرکات نرخی دلار ایالات متحده، شامل چگونگی سیاست گذاری های کاخ سفید و وقایع ژئوپلیتیک این کشور، می باشد.