• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۲.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - تغییرات حجم خرده فروشی

با توجه به کاهش ناگهانی نرخ ماه ژانویه ی این شاخص، تنها در صورت افزایش قابل توجه سطح داده های در پیش رو، با تحکیمات نرخی یورو، برخورد خواهیم نمود. افزون تر رقم خوردن آمار در پیش رو، نسبت به داده های تخمین یافته ی این شاخص، می تواند به تقویت یابی نرخ یورو، منجر گردد. اما در صورتی که با کاهش سطح داده های آتی برخورد نماییم، نرخ گذاری های یورو نیز، تحت فشار قرار خواهند گرفت.

 

واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی نخست وزیر، ترزا می

با در نظر گیری متن این سخن رانی، که در رابطه با خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا می باشد، با افزایش یابی درجه ی اهمیت گزارش مربوطه، برخورد می نماییم.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI حوزه ی ساخت و ساز

انتشار این آمار، تاثیرات افزونی بر نرخ گذاری های پوند خواهد گذاشت.  اما تنها در صورت متغییر رقم خوردن داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته، با افزایش یابی نرخ نوسانات ارزی پوند، برخورد خواهیم نمود. افت آتی نرخ این شاخص نیز، منجر به تضعیف یابی واحد ارزی پوند استرلینگ، خواهد گردید.

 

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی رئیس بانک انگلستان، مارک کارنی

سخنرانی مربوطه، در طی اجرای کنفرانس مربوط، به تکامل اقتصادی و پیدایش ارز های دیجیتال خواهد بود. چگونگی محتوای سخنان ایشان، در طی کنفرانس مربوطه، می تواند تاثیرات بلقوه ای را، بر نرخ گذاری های پوند، ابراز ننماید. با این حال می بایست به بررسی این گزارش پرداخت.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییر حجم تولیدات ناخالص داخلی

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییرات شاخص های سه ماهه و سالانه ی حجم تولیدات ناخالص داخلی

افزایش آتی نرخ این شاخص می تواند با تحکیمات به زود نرخ گذاری های دلار کانادا، همراه گردد. در این بین نیز، در صورت کاهش یابی نرخ افزایشی این شاخص، دلار کانادا نیز تحت فشار قرار خواهد گرفت