• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۷.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۰:۳۵ واحد ارزی دلار استرالیا - سخنرانی رئیس بانک ذخایر استرالیا، فیلیپ لاو

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

با وجود اهمیت نه چندان افزون بیانیه های رئیس بانک استرالیا، داده های امروز تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی این کشور، از درجه ی اهمیت بسزایی، برخوردار می باشند. نرخ نوسانات ارزی دلار استرالیا، در پی انتشار آمار مورد نظر نیز، افزایش خواهد یافت. تثبیت یابی احتمالات فعلی متخصصین، در رابطه با افت به زود نرخ داده های سه ماهه و سالانه ی این شاخص، می تواند با تضعیف یابی نرخ گذاری های دلار استرالیا نیز، همراه گردد.

 

جلسات معاملاتی این روز اروپا، عاری از آمار و گزارش های مورد نیاز بوده. به همین دلیل نیز در طی اجرای این جلسات معاملاتی، می توان با کاهش یابی سطح فعالیت های معاملاتی واحد های ارزی اروپایی نیز، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص بهای مسکن از HBOS

افت آتی نرخ ماهانه و سه ماه ی این شاخص، با کاهش یابی سطح تمایلات خریداران پوند، همراه خواهد گردید.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات سطح اشتغال از ADP

همراه با آغاز یابی جلسات معاملاتی امروز آمریکا، با انتشار داده های شاخص اشتغال ایالات متحده، برخورد خواهیم نمود. مثبت بودن داده های این شاخص، با تحکیمات نرخی دلار ایالات متحده، همراه خواهد گردید. اما در صورت عدم افزایش بیشتر نرخ این شاخص، از سقف ۲۰۰-۲۲۰ هزار، با استحکام یابی نرخ گذاری های دلار، برخورد نخواهیم نمود. دریافت آمار پایین تر از ۱۰۰-۱۲۰ هزار نیز، با تضعیف یابی نرخ دلار، همراه خواهند گردید.

در این بین، با انتشار آمار ایالات متحده و کانادا، در رابطه با تغییرات نرخ سود خالص حساب بازرگانی این مناطق نیز، برخورد خواهیم نمود. تنها در صورت بروز تغییرات شدید در متن این دو نشریه ی آماری، می توان با افزایش یابی نرخ نوسانات ارزی دلار این دو کشور، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا - تنظیمات نرخ بهره ی بانکی

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا - بیانیه ی الحاقی بانک کانادا

با توجه به احتمال بسیار اندک افزایش نرخ بهره، در آینده ای نزدیک، می بایست با توجه بیشتری، به بررسی چگونگی محتوای بیانیه ی الحاقی مابعد این نشست، پرداخت.