• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۸.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۲:۵۰ واحد ارزی ین ژاپن - تغییر حجم تولیدات ناخالص داخلی

با توجه به نهایی بودن این داده ها، تنها در صورت متغییر رقم خوردن آمار در پیش رو، از داده های تخمین یافته، با افزایش یابی نرخ نوسانات ارزی ین، برخورد خواهیم نمود. اما در صورت منفی بودن تحرکات نرخی این آمار، با تضعیف یابی نرخ گذاری های ین، مواجه خواهیم شد.

 

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سود خالص حساب بازرگانی

با توجه به افزایش ناگهان نرخ کسری سود خالص حساب بازرگانی، در طی انتشارات ماه دسامبر این شاخص، تنها در صورت افزایش نرخ مضاف شاخص مربوطه، به میزان ۰.۲۲B، با تحکیمات نرخی دلار استرالیا، رو به رو خواهیم شد. اما در صورت ادامه یابی افزایش نرخ کسری، می توان با تضعیف یابی نرخ گذاری های دلار استرالیا نیز، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۵:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - تنظیمات نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا

ساعت ۱۵:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - نرخ بهره ی سپرده گذاری

ساعت ۱۵:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - نرخ بهره ی بانکی

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا

افزایش نرخ بهره ی این منطقه، در آینده ای نزدیک چندان امکان پذیر به نظر نمی رسد. به همین دلیل نیز، می بایست به چگونگی محتوای بیانیه های ما بعد این نشست نیز، توجه نمود. چرا که  نگرش های مثبت سران بانک مرکزی،  می تواند با تحکیمات نرخی یورو نیز، همراه گردد. در صورت عدم اطمینان سران این بانک، به افزایش آتی نرخ بهره، می توان با سست شدن تمایلات خریداران یورو نیز، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های مدعیان بی کاری

تنها در صورت متغییر رقم خوردن سطح داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته ی این شاخص، می توان با افزایش یابی نرخ نوسانات ارزی دلار، برخورد نمود. افزایش بیشتر از ۳۰ تا ۴۰ هزار عددی این آمار، تاثیر مثبتی بر گرایش های آتی دلار نخواهد نمود. چرا که تنها در صورت کاهش یابی نرخ این شاخص، می توان با تحکیمات نرخی دلار ایالات متحده، رو به رو شد.

 

ساعت ۱۹:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - سخنرانی رئیس بانک کانادا، ستیون پولوز

ساعت ۲۳:۵۰ واحد ارزی دلار کانادا - سخنرانی معاون رئیس بانک کانادا تیموتی لین