• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۳.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۲:۴۵ واحد ارزی دلار نیوزیلند - سخنرانی رئیس بانک ذخایر نیوزیلند، گرانت اسپنسر

با توجه به مرتبط بودن این سخنرانی، به چگونگی تغییرات آتی سیاست گذاری های مالی این کشور، می بایست به بیانیه ی این شخص، توجه نمود.

 

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - شاخص اطمینان حوزه ی کسب و کار از NAB

مثبت رقم خوردن این آمار، با تحکیمات ارزی دلار استرالیا همراه خواهد گردید. اما با در نظر گیری نظریه ی متخصصین، در رابطه با احتمال کاهش نرخ این شاخص، در طی انتشارات آتی، کاهش یابی نرخ دلار استرالیا نیز، در پی تثبیت یابی این اخبار، امکان پذیر تر جلوه خواهد نمود.

 

ساعت ۱۴:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - آمار بودجه ی سالانه

این اخبار، شامل سخنرانی مدیر امور خزانه داری بریتانیا می باشد. در پی این سخنرانی با برنامه ی تقسیم بندی سالانه ی بودجه ی دولتی این کشور آشنا خواهیم شد. واکنش بازار به این داده ها می تواند، چندان بلقوه به نظر نرسد. چرا که نتایج نشت برکسیت از درجه ی اهمیت بالا تری، برخوردار می باشند.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای مصرف کنندگان

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده -  شاخص بهای مصرف کنندگان بدون محاسبه ی مصارف غذایی و منابع انرژی

انتشارات این آمار تورمی، می تواند با افزایش یابی نرخ نوسانات ارزی دلار ایالات متحده، همراه گردد. در صورت به عرضه رسیدن آمار مثبت، می توان با تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده نیز، برخورد نمود. با این حال، در صورت کاهش یابی سرعت افزایش نرخ تورم، نرخ گذاری های این واحد ارزی تحت فشار قرار خواهد گرفت. بدین معنی، که در صورت کاهش یابی نرخ ماهانه و یا سالانه ی نرخ این شاخص، می توان با همه گیری شدن فروش دلار، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۷:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - سخنرانی رئیس بانک کانادا، ستیون پلوز

با توجه به مرتبط بودن این سخنرانی، با آمار بازار کار این کشور، همراه با مثبت بودن محتوای بیانیه های در پیش رو، با تحکیمات نرخی و رشد واحد ارزی دلار کانادا نیز، رو به رو خواهیم شد. با در نظر گیری خروج اخیر کانادا از لیست مالیات پردازان آلومینیوم و فولاد ایالات متحده، می توان با ادامه یابی تحکیمات نرخی دلار کانادا نیز، برخورد نمود.