• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۶.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۰:۳۰ واحد ارزی دلار نیوزلند - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات از Business NZ

کاهش نرخ داده های در پیش روی این شاخص، از آمار ماقبل، نرخ گذاری های دلار نیوزیلند را، تحت فشار قرار خواهد نمود. بازگشت دوباره ی نرخ این شاخص، بالا تر از ۵۷ نقطه و بیشتر، با تحکیمات ارزی دلار نیوزیلند، همراه خواهد گردید.

 

ساعت۰۱:۴۵ واحد ارزی دلار استرالیا - سخنرانی معاون رئیس بانک رزرو استرالیا، گای دبل

عنوان این سخنرانی در رابطه با چگونگی نسبت ریسک و بهره ی معاملات با نرخ بهره ی پایین بوده، که همواره بر نرخ نوسانات ارزی دلار استرالیا نیز، تاثیر خواهد گذاشت.

 

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص بهای مصرف کنندگان

با توجه به نهایی بودن انتشارات این آمار، می توان با افزایش یابی نرخ نوسانات ارزی یورو نیز، در حین به عرضه رسیدن داده های مربوطه، برخورد نمود. منفی بودن این آمار، نرخ گذاری ها ی یورو را، تحت فشار قرار خواهد نمود. افزایش نرخ تورم نیز، تحکیمات ارزی یورو را، به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - حجم سرمایه گذاری با استفاده از اوراق بهادار خارجی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییرات حجم سفارش های صنعتی

کاهش آتی نرخ این دو شاخص، منجر به تضعیف یابی دلار کانادا خواهد گردید. در صورت بازگشت دوباره ی نرخ این دو شاخص، بالا  تر از سطح صفر درصد، می توان با تحکیمات ارزی دلار کانادا نیز، برخورد نمود.

 

 ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - حجم جواز صادره ی ساخت و ساز

کاهش ۱۳۲۵ هزار عددی سطح این داده، به میزان ٪۳.۸، نرخ گذاری های دلار ایالات متحده را، تحت فشار قرار نخواهد نمود. چرا که حتی در صورت تثبیت یابی این نظریه، نرخ آمار مربوطه، بالا تر از سطح داده های ماه قبلی استقرار خواهد داشت. به همین دلیل نیز، در صورت بروز کوچک ترین افزایش، در متن داده های در پیش روی این شاخص، می توان با تحکیمات نرخی دلار ایالات متحده نیز، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۶:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - ضریب قدرت باروری صنعتی

ساعت ۱۶:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم تولیدات صنعتی

کاهش آتی نرخ این دو شاخص، با تضعیف یابی نرخ گذاری های دلار، همراه خواهد گردید. در حالی که در صورت افزایش سطح داده های در پیش روی این شاخص، می توان با تحکیمات نرخی دلار نیز، برخورد نمود. در صورت به عرضه رسیدن داده های متغیر از آمار تخمین یافته، با افزایش یابی نرخ نوسانات ارزی، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تمایلات مصرف کنندگان از دانشکده ی میشیگان

با توجه به درجه ی اهمیت افزون این داده، همراه با به عرضه رسیدن آمار مثبت می توان با تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده نیز، رو به رو شد. بدین سبب در صورت افزون تر رقم خوردن آمار در پیش رو، از داده های تخمین یافته ی این شاخص، می توان با تحکیم یابی نرخ دلار ایالات متحده، برخورد نمود.