• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۰.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - پروتکل نشست سران بانک رزرو استرالیا در رابطه با تنظیمات سیاست گذاری های مالی و وامی

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - شاخص نرخ مسکن

همراه با بازگشایی جلسات معاملات این روز آسیا، با انتشار نتایج نشست سران بانک رزرو استرالیا، در رابطه با تنظیمات سیاست گذاری های مالی و وامی این کشور مواجه خواهیم شد. در این گزارش، چگونگی تغییرات شرایط اقتصادی و پیش بینی های آمار جهانی را نیز، جای داده اند. به همین دلیل نیز، درجه ی اهمیت گزارش مربوطه، افزون بوده و نرخ نوسانات ارزی دلار استرالیا را نیز، افزایش خواهد بخشید. در این بین می بایست به تغییرات  شاخص نرخ مسکن این کشور توجه نمود. افزایش نرخ این شاخص، به موازات بهبود یابی شرایط کلی اقتصاد منطقه، تحکیمات نرخی دلار استرالیا را، به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص بهای مصرف کننده

آمار تورم بریتانیا همواره از افزایش منحصر به فردی برخوردار بوده. اما با وجود مستقر بودن داده های اخیر نرخ این شاخص، در محدوده ی حداکثر نرخ میانگین متوسط داده های کلی، در صورت کاهش یابی نرخ آمار در پیش رو می توان با تضعیف یابی نرخ گذاری های پوند نیز، برخورد نمود.  نظریه ی متخصصین مبنی بر کاهش یابی نرخ سالانه ی تورم، تا سطح ٪۲.۸ بوده، که همواره به عنوان نرخ حداقل تورم بریتانیا، از ماه ژوئیه ی سال ۲۰۱۷ نیز، شناخته می شود. تثبیت یابی این احتمالات با افت نرخی پوند همراه خواهد گردید.

 

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار از دانشکده ی  ZEW

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص شرایط جاری از دانشکده ی  ZEW

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار از دانشکده ی  ZEW

سطح فعلی داده های اخیرا دریافت شده ی این سه شاخص، از افزایش منحصر به فردی برخوردار بوده و با توجه به بیشتر بودن سطح داده های کلی این سه شاخص در اتحادیه ی اروپا، از نرخ میانگین متوسط آمار  چند سال اخیر، تنها در صورت کاهش مفرط سطح داده های در پیش رو، می توان با تضعیف یابی نرخ گذاری های یورو، برخورد نمود. چنین امری منجر به کند شدن گرایش های افزایشی یورو، خواهد گردید.

در طی به عرضه رسیدن این آمار، با افزایش یابی نرخ نوسانات ارزی یورو، برخورد خواهیم نمود.

 

واحد ارزی دلار نیوزیلند - تغییرات شاخص بهای جهانی محصولات لبنیاتی

با توجه به کاهش های ماه فوریه و مارچ این شاخص و در صورت ادامه یابی این روند، می توان با ادامه یابی افت نرخ گذاری های دلار نیوزیلند، برخورد نمود. بدین سبب نیز، در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری های NZD/USD، پایین تر از سطح ۰.۷۱۷۵ نموداری، می توان با همه گیره شدن فروش این واحد ارزی، مواجه شد.