• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۲.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سطح بی کاری

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا – تغییرات سطح اشتغال

 در طی ماه های دسامبر سال گذشته و ژانویه ی سال جاری، با افزایش سطح بی کاری برخورد نمودیم. به همین دلیل نیز، تنها در صورت کاهش نرخ این شاخص و افزایش مقدار موقعیت های شغلی در سطح بازار کار، می توان با تحکیم یابی نرخ گذاری های دلار استرالیا، برخورد نمود. در صورت به عرضه رسیدن داده های منفی نیز، با تضعیف یابی نرخ این واحد ارزی، رو به رو خواهیم شد.

 

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص مشتق PMI

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص مشتق PMI

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا -شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

 ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص مشتق PMI

داده های هر سه شاخص یاد شده، در سطوح بسیار بالایی مستقر می باشند. اما روند ماه های اخیر تحرکات نرخی این سه شاخص، منفی بوده و می تواند با تضعیف یابی نرخ گذاری های یورو نیز، همراه گردد. تنها در صورت افزایش غیر منتظره و شدید نرخ این سه شاخص، می توان با تحکیمات قابل توجه نرخ گذاری های یورو، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص شرایط کسب و کار از IFO

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص سنجش شرایط جاری از IFO

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص انتظارات اقتصادی از IFO

نرخ داده های شاخص های یاد شده، به غیر از سومین شاخص، از نرخ میانگین داده های سالانه نیز، بیشتر می باشند. اما داده های ماه فوریه ی این سه شاخص به صورت کلی افت نموده اند. در صورت ادامه یابی چنین روندی، نرخ گذاری های یورو نیز، تحت فشار قرار خواهند گرفت.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر حجم خرده فروشی با در نظر گیری مخارج حمل و نقل

با توجه به عدم اطمینان متخصصین، در رابطه با افزایش نرخ ماه فوریه ی این آمار، با احتمال تضعیف یابی نرخ پوند نیز، رو به رو خواهیم شد. در این بین، تمرکز اکثریت بازار، به چگونگی تنظیمات نرخ بهره ی بانک انگلستان، معطوف خواهد گردید.

 

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تنظیمات نرخ بهره ی بانک انگلستان

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - حجم برنامه ریزی شده ی بانک مرکزی، به منظور خرید اوراق بهادار

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - دوسیه ی سیاست گذاری های مالی

با توجه به امکان ناپذیر بودن تغییر یابی نرخ بهره ی بانکی در انگلستان، تمرکز اکثریت بازار، به چگونگی بیانیه های مابعد رئیس این بانک، در رابطه با حجم برنامه ریزی شده ی بانک مرکزی، به منظور خرید اوراق بهادار و دوسیه ی سیاست گذاری های مالی بانک این کشور، معطوف خواهد گردید. در پی به عرضه رسیدن گزارش های مربوطه نیز، با افزایش یابی نرخ نوسانات ارزی پوند، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های دریافت بیمه ی بی کاری

ساعت ۱۶:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات صنعتی

در صورت افزایش شدید نرخ این آمار، می توان با تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده، برخورد نمود. متغییر بودن نرخ داده های در پیش روی این دو شاخص، از آمار تخمین یافته، منجر به افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار، خواهند گردید. بهبود یابی سطح داده های آتی نیز، می تواند تحکیمات نرخی این واحد ارزی را، به دنبال داشته باشد. چنین امری در صورت وجود شرایط سیاسی هنجار، در ایالات متحده، قابل وقوع خواهد بود.

 

ساعت ۲۰:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی معاون رئیس بانک انگلستان، سر دیوید رامزدن

ساعت ۲۲:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا - سخنرانی معاون رئیس ارشد بانک مرکزی کانادا، کارولین اویلکینس