• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۸.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در طی اجرای جلسات معاملاتی این روز اروپا، با کمبود پیش زمینه ی خبری، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر حجم تولیدات ناخالص داخلی سه ماهه

با توجه به نهایی بودن داده های این آمار و نظریه ی متخصصین، در رابطه با افزایش ٪۲.۷ نرخ این شاخص از سطح ٪۰.۲، می توان با تحکیمات نرخی دلار، در چشم اندازی کوتاه مدت برخورد نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تراز مالی تجارت فرامرزی کالا

نرخ کسری این شاخص در حال افزایش بوده و در صورت ادامه یابی چنین روندی، می توان با افت دلار ایالات متحده نیز، برخورد نمود. اما با توجه به عدم اطمینان متخصصین به بروز چنین کاهشی، تنها با افزایش نرخ نوسانات این واحد ارزی، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر حجم معاملات باز فروش مسکن

با در نظر گیری افت شدید آمار ماه ژانویه ی این شاخص، احتمال افزایش آمار ماه فوریه همواره امکان پذیر، جلوه می نماید. در صورت ادامه یابی کاهش داده های سالانه ی این شاخص، می توان با تضعیف یابی نرخ گذاری های دلار، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - داده های وزارت انرژی، در رابطه با تغییرات حجم ذخایر نفتی

در پی افزایش سه هفته ی اخیر نرخ این شاخص، با منفی بودن آمار اخیر این دارایی مواجه شدیم. بروز چنین امری سطح تقاضای نفت را بالا برد و منجر به افزایش نرخ نفت نیز، گردید. در صورت ادامه یابی کاهش حجم ذخایر نفتی، می توان با تحکیمات نرخی دلار برخورد نمود. اما افزایش دوباره ی سطح این شاخص، افت دلار ایالات متحده را، به دنبال خواهد داشت.