• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۴.۰۴.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص مشتق PMI

با وجود مستقر بودن نرخ این دو شاخص، در محدوده ی ۵۰ نقطه ی نموداری، با افت سطح این شاخص، پایین تر از سطح میانگین متوسط آمار ایالات متحده و اروپا، مواجه می باشیم. ادامه یابی این افت نرخی، می تواند با تضعیف یابی واحد ارزی ین، همراه گردد. در صورت رشد غیر منتظره ی نرخ این شاخص نیز، می توان با تحکیم یابی ارزی ین، برخورد نمود. در این بین می بایست به چگونگی تغییرات نرخ بازار سهام ایالات متحده نیز، توجه نمود. کاهش نرخ سهام ایالات متحده، با تحکیمات ارزی ین، همراه خواهد گردید.

 

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییرات شاخص خرده فروشی

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییرات حجم جواز صادره ی ساخت و ساز

افزایش حجم خرده فروشی استرالیا، تحکیمات ارزی دلار این کشور را، به دنبال خواهد داشت. کاهش آتی نرخ این شاخص نیز، با همه گیره شدن فروش این واحد ارزی، همراه خواهد گردید.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI حوزه ی ساخت و ساز

کاهش یابی نرخ رشد این شاخص، در طی به عرضه رسیدن آمار در پیش رو، نرخ گذاری های پوند را، تحت فشار قرار خواهد نمود. افزایش بیشتر از ۵۲ نقطه ای این شاخص نیز، اعتماد دوباره ی سرمایه گذاران، به واحد ارزی پوند را، باز خواهد گرداند. وخیم شدن شرایط ساخت و ساز در کشور، به عنوان یکی از مهم ترین علایم رکود اقتصادی کشور، به شمار می آید.

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص بهای مصرف کننده گان

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص پایه ای بهای مصرف کننده گان

نرخ نوسانات ارزی یورو، به موازات انتشار یابی داده های این شاخص، افزایش خواهد یافت. افزایش ٪۰.۳ نرخ این شاخص، تا حد ٪۱.۴، که حد اکثر داده های ماه دسامبر سال پیش شناخته می شود، نظریه ی متخصصین می باشد. تثبیت یابی چنین آماری، با تحکیمات نرخی یورو همراه خواهد گردید. کاهش غیر منتظره ی آمار مربوطه نیز، نرخ گذاری های این واحد ارزی را، تضعیف خواهد نمود.

 

ساعت ۱۵:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات کمی جمعیت شاغل از ADP

با توجه به شرایط بسیار مطلوب بازار کار، در ایالات متحده، تنها در صورت افزایش و یا کاهش ۵۰ هزار عددی نرخ این آمار، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار ایالات متحده، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده – شاخص مشتق ISM غیر تولیداتی

با توجه به افزایش منحصر به فرد آمار ماه ژانویه و فوریه ی این شاخص، کاهش نه چندان افزون سطح داده های در پیش رو، نرخ گذاری های دلار را، تحت فشار قرار نخواهند نمود. افت قابل توجه نرخ این شاخص، پایین تر از ۵۷.۵ نقطه، می تواند تضعیف یابی نرخ دلار ایالات متحده را، به دنبال داشته باشد.