• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۰.۰۴.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در طی آخرین روز معاملاتی این هفته، با کاهش یابی نرخ نوسانات ارزی، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۰۲:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۰۲:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص بهای مصرف کننده بدون محاسبه ی بهای مواد خوراکی تازه

ساعت ۰۲:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص بهای مصرف کننده بدون محاسبه ی بهای مواد خوراکی و منابع انرژی

نظریه ی متخصصین مبنی بر کاهش یابی نرخ تورم در ژاپن می باشد، که در صورت افت ٪۰.۹، منجر به تضعیف نرخی ین نخواهد گردید. در صورت افزایش نرخ بهره نیز، می توان با تحکیمات نرخی ین ژاپن برخورد نمود. انتشارات امروزی این آمار، افزایش نرخ نوسانات ارزی ین را، به دنبال خواهند داشت.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی عضو کمیته ی سیاست گذاری های مالی بانک انگلستان، مایکل ساندرس

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص پایه ای بهای مصرف کننده

افزایش آتی نرخ تورم کانادا، می تواند با تحکیمات ارزی دلار این کشور، همراه گردد. مخصوصا در صورت افزایش یابی بیشتر قیمت نفت خام. در حالی که داده های منفی این گزارش نیز، می توانند نرخ گذاری های دلار کانادا را، تحت فشار قرار نمایند.

 

ساعت ۱۸:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، جان ویلیامز