• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۳.۰۴.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

از نظر کلی در طی اجرای جلسات معاملاتی اولین روز هفته، با فقدان پیش زمینه ی خبری مواجه می باشیم. مهم ترین آمار امروز، شامل داده های چندی از کشور های اروپایی، در رابطه با تغییرات شاخص کسب و کار این کشور، خواهند بود.

 

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص مشتق PMI

ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات

ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص مشتق PMI

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص مشتق PMI

کاهش آتی نرخ این شاخص ها می تواند نرخ گذاری های یورو را، تحت فشار قرار نماید. همین طور در صورت افزایش غیر منتظره ی سطح داده های در پیش رو، می توان با تحکیمات نرخی یورو نیز، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۶:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

با وجود اهمیت نه چندان افزون این شاخص، به موازات افت شدید نرخ داده های مربوطه، نرخ گذاری های دلار تحت فشار قرار خواهند گرفت. اما در صورت بروز تغییرات نه چندان قابل توجه، در نرخ داده های در پیش رو، با واکنش سرد بازار، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - حجم فروش مسکن در سطح بازار ثانویه

ادامه یابی افزایش نرخ این شاخص، تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده را، به دنبال خواهد داشت. چنین امری در صورت مثبت رقم خوردن آمار کسب و کار این منطقه، بسیار امکان پذیر، جلوه خواهد نمود. در صورت منفی بودن نرخ کلی این دو آمار نیز، نرخ گذاری های دلار، تحت فشار قرار خواهند گرفت.

 

ساعت ۲۲:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی رئیس بانک کانادا، ستیون پلوز

ساعت ۲۲:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی معاون اول رئیس بانک کانادا کارولین ویلکینز

سخنرانی ستیون پلوز در مقابل کمیته ی مالی این کشور، به انجام خواهد رسید. بیانیه های آتی این شخص، تاثیرات بلقوه ای بر تحرکات آتی نرخ گذاری های دلار ایالات متحده، خواهند نمود.