• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۴.۰۴.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۱:۰۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سخنرانی دستیار رئیس بانک ذخایر استرالیا، کریستوفر کنت

با توجه به فعال بودن این شخص، در حوزه ی تحلیلات اقتصادی بانک ذخایر، بیانیه های ایشان دارای تاثیرات بسزایی به تحرکات نرخی دلار استرالیا، خواهند داشت.

 

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - شاخص پایه ای تورم از بانک مرکزی

مثبت رقم خوردن داده های نرخ تورم استرالیا، می تواند با تحکیمات نرخی دلار این کشور همراه گردد. چرا که نظریه ی متخصصین در رابطه با انتشارات این شاخص، بسیار مثبت می باشد.

 

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص شرایط کسب و کار از IFO

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص ارزیابی شرایط فعلی از IFO

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص انتظارات اقتصادی، از IFO

در طی چهار ماه اخیر، با کاهش قابل توجه نرخ شاخص کسب و کار آلمان، برخورد نموده ایم. نظریه ی متخصصین، مبنی بر رشد ۱۰۴.۷ نقطه ای نرخ این شاخص می باشد. با این وجود شاخص شرایط اقتصادی می تواند کاهش یابد. به همین دلیل نیز، تنها در صورت بهبود یابی شرایط کلی این سه شاخص می توان با تحکیمات نرخی یورو، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - حجم خالص اوراق قرضه ی دولتی

در طی ماه ژانویه، با کاهش مفرط نرخ این شاخص، برخورد نمودیم. این کاهش فصلی تا اواخر ماه فوریه نیز ادامه یافت. افزایش های آتی نرخ این شاخص، نرخ گذاری های پوند را استحکام نخواهند بخشید.