• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۶.۰۴.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۴:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - تنظیمات نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا

ساعت ۱۴:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - نرخ بهره ی سرمایه گذاری بانک مرکزی اروپا

ساعت ۱۴:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - نرخ درصدی وام بانکی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا

عدم باور اعضای بازار، به افزایش آتی نرخ بهره، نرخ درصدی وام و نرخ بهره ی سرمایه گذاری بانک مرکزی اروپا، منجر به عطف تمرکز بازرگانان به چگونگی بیانیه های در پیش روی رئیس این بانک، گردیده است. بیانیه های مطمئن و مستحکم ماریو دراگی، با تحکیمات ارزی یورو، همراه خواهد گردید. در این بین، بروز نظریات محافظه کارانه ی این شخص نیز، نمی تواند منجر به تضعیف یابی نرخ گذاری های یورو و جفت ارزی EUR/USD، گردد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر حجم سفارش کالای بادوام

رشد آتی این شاخص، تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده را، به دنبال خواهد داشت. تنها در صورت ارائه یابی آمار شدیدا منفی، می توان با تضعیف یابی نرخ گذاری های دلار، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های اولیه ی دریافت بیمه ی بی کاری

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تراز حساب جاری معاملات فرامرزی

همواره یاد آورم که نرخ کسری تراز حساب جاری معاملات فرامرزی ایالات متحده، در طول ۹ سال اخیر، در حد بسیار بالایی قرار داشته. به همین دلیل نیز، تنها در صورت مثبت رقم خوردن آمار مربوطه، به موازات افزایش حجم سفارش کالای بادوام ایالات متحده، می توان با تحکیمات نرخی دلار، برخورد نمود.