• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۷.۰۴.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۱:۴۵ واحد ارزی دلار نیوزیلند - سود خالص حساب بازرگانی تبادلات خارجی

افزایش آتی نرخ این شاخص و کاهش یابی سطح کسری سود خالص حساب بازرگانی، نرخ گذاری های دلار نیوزیلند را، استحکام خواهد بخشید. در صورت افزایش نرخ کسری این شاخص، نرخ گذاری های واحد ارزی دلار نیوزیلند، تحت فشار قرار خواهد گرفت.

 

واحد ارزی ین ژاپن - تنظیمات نرخ بهره ی بانک ژاپن

واحد ارزی ین ژاپن - بیانیه های سران بانک ژاپن در رابطه با تنظیمات نرخ بهره

واحد ارزی ین ژاپن - چشم انداز فعالیت های اقتصادی و قیمت

ساعت ۰۹:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - کنفرانس مطبوعاتی بانک ژاپن

با توجه به امکان نا چیز تغییر یابی نرخ بهره، در ژاپن، با احتمال ثابت ماندن نرخ این شاخص در سطح ٪۰.۱-، مواجه می باشیم. توجه اکثریت بازار نیز، بر بیانیه های آتی سران این بانک متمرکز خواهد گردید. در پی سخنرانی در پیش رو و کنفرانس مطبوعاتی ما بعد این نشست، با افزایش نرخ نوسانات ارزی ین، مواجه خواهیم شد.

 

ساعت ۱۰:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان - تغییرات کمی جمعیت بی کار

ساعت ۱۰:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان - سطح بی کاری

با توجه به شرایط بسیار مطلوب بازار کار آلمان، افزایش اندک سطح داده های در پیش روی این شاخص، با افزایش یابی شدید نرخ ارزی یورو، همراه نخواهد گردید. اما کاهش کمابیش نرخ این شاخص، می تواند با تضعیف یابی یورو، همراه گردد. علاوه بر این همواره احتمال عدم واکنش قابل توجه بازار، به این انتشارات نیز، موجود می باشد.

 

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی فرانک سوئیس - سخنرانی رئیس بانک ملی سوئیس، توماس جردن

این سخنرانی در رابطه با سیاست گذاری های مالی و تنظیمات بانکی بوده، که در حظور سهام داران بانک ملی سوئیس انجام خواهد گرفت. با توجه به مهم بودن این داده، می بایت توجه خود را به چگونگی بیانیه های در پیش روی رئیس بانک سوئیس، جلب نمود.

 

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - پیش بینی های تحلیل گران معروف

واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - نشست گروه یورو

گزارش مربوط به تحلیلات اقتصادی، شامل برنامه های ۳ ماهه ی بانک مرکزی اروپا می باشد. به عرضه رسیدن این داده تاثیر بالایی بر تحرکات نرخی یورو، خواهد گذاشت. گفت و گو های جلسه ی امروز گروه یورو نیز، بر نرخ نوسانات ارزی یورو، خواهند افزود.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

این داده مربوط به انتشارات سه ماه اول سال بوده و نظریه ی متخصصین مبنی بر کاهش به زود نرخ ۳ ماهه ی این شاخص می باشد. در حالی که نرخ سالانه ی این شاخص، دچار تغییر نگردیده است. در هر حال، تغییرات آتی نرخ این شاخص با افزایش نرخ نوسانات ارزی پوند، همراه خواهد گردید.‍ افزایش نرخ این شاخص نیز، تحکیمات ارزی پوند را، به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی سه ماهه

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص قیمتی تولیدات ناخالص داخلی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای نیروی کار

این داده مربوط به آمار سال ۲۰۱۸ تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی ایالات متحده می باشد. نظریه ی متخصصین، مبنی بر رشد ٪۲ نرخ این شاخص می باشد. نرخ این داده از سطح آمار قبلی وخیم تر بوده، اما با توجه به امکان ناپذیر بودن شکل گیری رشد اقتصادی، همراه با اتمام اولین سمستر کاری، به عرضه رسیدن چنین آمار نه چندان مطلوبی، منطقی و قابل پیش بینی، به نظر می رسد. بدین ترتیب نیز، تثبیت یابی آمار تخمین یافته، نرخ گذاری های دلار را تحت فشار قرار نخواهند نمود.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی رئیس بانک انگلستان، مارک کارنی

این سخنرانی در طی بازگشایی پروژه ی تدریسی EconoME، به انجام خواهد رسید. اهمیت این گزارش، چندان افزون نمی باشد.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تمایلات مصرف کننده از دانشکده ی میشیگان

افزایش ۰.۲ نقطه ای نرخ این شاخص، تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال نخواهد داشت. تنها عامل بلقوه ی تحکیمات ارزی دلار، مثیت رقم خوردن آمار تولیدات ناخالص داخلی این کشور، خواهد بود.