• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۲.۰۵.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 

ساعت ۰۹:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

افزایش آتی فعالیت های تولیداتی آلمان، می تواند با تحکیمات ارزی یورو همراه گردد. در صورت کاهش غیر منتظره ی نرخ داده های در پیش روی این شاخص نیز، می توان با تضعیف یابی نرخ گذاری های واحد ارزی یورو، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص کسب و کار حوزه ی ساخت و ساز

کاهش سطح این شاخص، نمایان گر افت نرخ فعالیت های تولیداتی بوده و می تواند با تضعیف یابی واحد ارزی پوند نیز، همراه گردد.

 

ساعت ۱۵:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات سطح اشتغال غیر کشاورزی

 

این آمار، که از آژانس ADP منتشر می گردند، همراه با متغییر رقم خوردن شان، از نرخ داده های تخمین یافته ی این شاخص، نرخ نوسانات ارزی دلار ایالات متحده را نیز، افزایش خواهند نمود.

 

ساعت ۱۷:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم ذخایر نفتی

کاهش منحصر به فرد نرخ این شاخص، تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده را به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - بیانیه ی FOMC

چگونگی لحن ابرازی بیانه ی مربوطه، نرخ آتی تحرکات ارزی دلار را، معین خواهد نمود.

 

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تنظیمات نرخ بهره ی سیستم ذخایر فدرال

نرخ آتی دلار، بستگی مستقیم به تغییرات نرخ این شاخص خواهد داشت. در حال حاضر نرخ بهره در سطح ٪۱.۷۵ استقرار دارد. تغییر یافتن نرخ بهره ی بانکی ایالات متحده، با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار این کشور نیز، همراه خواهد گردید.