• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۴.۰۵.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ژاپن - روز سبز

 

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات

این شاخص به عنوان یکی از عوامل سنجش سلامت اقتصادی منطقه به شمار می آید و در پی کاهش دو ماه اخیرش، می توان با افزایش نرخ داده های در پیش رو نیز، برخورد نمود. همراه با افزایش یابی سطح داده های در پیش روی این شاخص، می توان با تحکیمات ارزی یورو، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص خرده فروشی

نرخ این شاخص در طی ماه اخیر افزایش یافت و همراه با ادامه یابی این روند و یا افزون تر رقم خوردن سطح داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته ی این شاخص، می توان با تحکیمات ارزی یورو، برخورد نمود.

 

۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات سطح اشتغال غیر کشاورزی

اولین جمعه ی ماه معاملاتی، همیشه با انشار آمار اشتغال غیر کشاورزی همراه می باشد. در پی به عرضه رسیدن این آمار می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار، برخورد نمود.

 

۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سطح بی کاری

این شاخص مهم اقتصادی، همواره از سطح بسیار پایینی برخوردار می باشد. چنین امری نیز با ابراز تاثیرات مثبت بر نرخ گذاری های دلار، همراه خواهد گردید.

 

۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص کسب و کار

این شاخص به عنوان یکی از عوامل سنجش شرایط موجود در حوزه ی صنایع کشور به شمار می آید و همراه با افزایش بیشتر، تحکیمات ارزی دلار کانادا را، به دنبال خواهد داشت.