• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۴.۰۵.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم خرده فروشی با حساب مخارج حمل و نقل

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم خرده فروشی بدون حساب مخارج حمل و نقل

کاهش آتی نرخ سالانه ی این شاخص، نرخ گذاری های پوند را تحت فشار قرار خواهد نمود. پایین تر رقم خوردن نرخ داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته ی این شاخص نیز، نرخ پوند را تضعیف خواهد نمود. بدین معنی، که کاهش یابی نرخ ماهانه و سالانه ی این شاخص با افت نرخ پوند همراه خواهد گردید.

 

واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - نشست گروه یورو

ساعت ۱۴:۳۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - گزارش بانک مرکزی اروپا، در رابطه با سیاست گذاری های مالی

به دلیل تاخیر ۴ ماهه ی این انتشارات، با کاهش یابی درجه ی اهمیت گزارش مورد نظر، مواجه خواهیم شد. در این بین، نرخ نوسانات ارزی یورو، در طی به عرضه رسیدن این آمار، افزایش خواهد یافت.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - حجم فروش مسکن در سطح بازار ثانویه

کاهش کما بیش نرخ این آمار، نرخ گذاری های دلار را تحت فشار قرار نخواهند نمود. چرا که می توان با واکنش سرد بازار،‌ به انتشارات مربوطه نیز، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۷:۳۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه  FOMC، رافائل بوستیک

ساعت ۲۲:۱۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی رئیس بانک انگلستان، مارک کارنی

این سخنرانی در حظور اقتصاد دانان خبره ی این کشور، به انجام خواهد رسید. درجه ی اهمیت این گزارش بسیار افزون می باشد.

 

ساعت ۲۲:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی رئیس بانک انگلستان، مارک کارنی

این سخنرانی در طی اجرای همایش Markets Forum 2018، به انجام خواهد رسید. با در نظر گیری عدم وابسته بودن این سخنرانی به سیاست گذاری های مالی، با کاهش یابی درجه ی اهمیت این گذارش، برخورد خواهیم نمود.