• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۵.۰۵.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص شرایط کسب و کار از IFO

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص شرایط جاری از IFO

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص انتظارات اقتصادی از IFO

با توجه به نظریه ی متخصصین Reuters، امیدی بر افزایش نرخ شاخص های یاد شده نمی باشد. چنین امری می تواند نرخ گذاری های یورو را، تحت فشار قرار نماید. تثبیت یابی این آمار و یا کاهش بیشتر نرخ داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته، می توان با تضعیف یابی بیشتر نرخ یورو و همچنین جفت ارزی یورو - دلار نیز، مواجه شد.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی (انتشارات دوم)

تنها در صورت متغیر رقم خوردن این آمار، از داده های پیش تر تخمین یافته، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو برخورد نمود.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات کلی حجم سرمایه گذاری

افزایش نرخ سالانه ی این شاخص، به موازات مثبت رقم خوردن آمار تولیدات ناخالص داخلی بریتانیا، تحکیمات ارزی پوند را، به دنبال خواهد داشت. منفی بودن این آمار نیز می تواند با تضعیف یابی نرخ پوند، همراه گردد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم سفارش کالای بادوام

کاهش یابی نرخ این شاخص، مبنی بر تضعیف آتی دلار خواهد بود. با این وجود کاهش کمابیش نرخ این شاخص منجر به تضعیف مفرط دلار نخواهد گردید. به همین دلیل نیز، تنها در صورت متغییر رقم خوردن سطح داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار برخورد نمود.

 

ساعت ۱۶:۱۵ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی رئیس بانک انگلستان، مارک کارنی

۱۶:۲۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده سخنرانی نماینده ی هیات سیستم ذخایر فدرال، جروم پاول

ساعت ۱۸:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، رافائل بوستیک

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تمایلات مصرف کنندگان از دانشکده ی میشیگان

متخصصین افت آتی این شاخص را بعید می پندارند، اما منفی رقم خوردن نرخ داده های در پیش رو، در مقایسه با آمار تخمین یافته، می تواند نرخ گذاری های دلار را، تحت فشار قرار نماید. افزایش غیر منتظره ی نرخ این شاخص نیز، با تحکیمات ارزی دلار، همراه خواهد گردید.