• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۳۱.۰۵.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۴:۰۰ واحد ارزی یوآن چین - شاخص PMI حوزه ی تولیداتی

کاهش آتی این شاخص، نه تنها نرخ گذاری های یوآن چین را، بلکه نرخ ارز های کالایی (دلار استرالیا و نیوزیلند) را نیز، تحت فشار قرار خواهد نمود. چرا که این کشور ها وابسته به صادرات چین می باشند. با وجود عدم باور متخصصین به کاهش یابی این شاخص، افزایش قابل توجه اش را نیز بعید می دانند.

 

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییرات حجم مبالغ حوزه ی کسب و کار خصوصی

کاهش آتی این شاخص، نرخ گذاری های دلار استرالیا را تحت فشار قرار خواهد نمود. اما نظریه ی متخصصین، مبنی بر افزایش ٪۱.۱ نرخ داده های در پیش رو می باشد. چرا که در طی عرضه ی آمار سه ماه آخر سال ۲۰۱۷، با کاهش ٪۰.۲ نرخ این شاخص برخورد نمودیم. تثبیت یابی این داده و یا افزون تر رقم خوردن آمار دریافتی، از نرخ داده های تخمین یافته تحکیمات ارزی دلار استرالیا را، به دنبال خواهند داشت.

 

ساعت ۰۸:۴۵ واحد ارزی فرانک سوئیس - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی فرانک سوئیس - سخنرانی رئیس بانک ملی سوئیس، فریتس زوربروگ

نظریه ی متخصصین مبنی بر کاهش یابی نرخ سه ماه اول سال تولیدات ناخالص داخلی بوده، که می تواند نرخ گذاری های فرانک سوئیس را نیز تحت فشار قرار نماید. در این بین می بایست به بیانیه های رئیس بانک ملی سوئیس نیز توجه نمود.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - حجم خالص وام دهی به اشخاص خصوصی

با توجه به کاهش شدید نرخ ماه مارچ این شاخص، می توان با تضعیف یابی پوند نیز مواجه شد. نظریه ی متخصصین مبنی بر افزایش نرخ وام دهی به اشخاص خصوصی بوده، که همواره می تواند تحکیمات ارزی پوند را نیز، به دنبال داشته باشد. به همین دلیل نیز تثبیت یابی چنین روندی می تواند منجر به افزایش نرخ گذاری های پوند گردد.

 

ساعت ۱۰:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان - تغییرات سطح بی کاری

افزایش یابی نرخ داده های مربوطه، تحکیمات ارزی یورو را، به دنبال خواهد داشت. اما تنها در صورت تغییر شدید نرخ این شاخص، با افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص پایه ای بهای مصرف کننده

نظریه ی متخصصین مبنی بر رشد ۱.۶ درصدی نرخ سالانه ی تورم بوده، که به عنوان ماکسیموم آپریل سال ۲۰۱۷ نیز، به شمار می آید. به همین دلیل، تثبیت یابی این آمار، تحکیمات ارزی یورو را، به دنبال خواهند داشت.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییرات نرخ سه ماهه و سالانه ی حجم تولیدات ناخالص داخلی

در صورت کاهش یابی سرعت رشد تولیدات ناخالص داخلی به موازات کاهش یابی قیمت نفت، می توان با افت نرخ گذاری های دلار کانادا، برخورد نمود. در غیر این صورت و در صورت افزایش یابی نرخ این شاخص، به موازات افزایش قیمت نفت می توان با تحکیمات ارزی دلار کانادا نیز مواجه شد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص پایه ای مصارف شخصی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات سطح کسب درآمد جمعیت

افزایش نرخ این چند شاخص، تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال خواهد داشت. همواره یاد آورم، که نرخ سالانه ی این شاخص در طی انتشارات ماه مارچ افزایش یافته و احتمالات متخصصین، مبنی بر افزایش نرخ داده های در پیش رو، تا سطح ٪۱.۸، می تواند افزایش نرخ دلار را نیز، به همراه داشته باشد. ادامه یابی این روند افزایش می تواند منجر به تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده گردد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های اولیه ی مدعیان بی کاری

افزایش آتی نرخ این شاخص، تحکیمات ارزی دلار را به دنبال خواهد داشت. چرا که حتی افزایش نه چندان زیاد این شاخص نیز، از افت دلار جلوگیری خواهد نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم معاملات باز فروش مسکن

در طی چهار ماه اخیر، با روند منفی این شاخص مواجه بودیم. چنین امری منجر به ابراز فشار بر بازار مسکن خواهد گردید. بدین سبب می توان با تحت فشار قرار گرفتن نرخ گذاری های دلار نیز، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم ذخایر نفتی از وزارت انرژی

ساعت ۱۹:۳۵ واحد ارزی دلار کانادا - سخنرانی معاون رئیس بانک کانادا، استیون لیدیوک

متن این سخنرانی تا ۱۵ دقیقه قبل از اجرای کنفرانس، به عرضه خواهد رسید.

 

ساعت ۱۹:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، رافائل بوستیک

ساعت ۱۹:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، لایونل براینارد