• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۶.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۷:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

افزایش ٪۰.۸ نرخ تولیدات ناخالص داخلی استرالیا، که از نرخ ٪۰.۴ آمار سه ماه ی اخیر این شاخص بیشتر بوده، توان استحکام بخشیدن به نرخ گذاری های دلار استرالیا را دارا می باشد. چرا که تثبیت یابی ارزیابی های متخصصین می تواند با افزایش نرخ شاخص سالانه ی تولیدات ناخالص داخلی و افزایش متقابل نرخ دلار، همراه گردد.

 

ساعت ۱۰:۱۵ واحد ارزی فرانک سوئیس - شاخص بهای مصرف کننده

افزایش نرخ این شاخص، تحکیمات ارزی فرانک سوئیس را به دنبال خواهد داشت. همواره یاد آورم، که در طی ۳ ماه اخیر نرخ این شاخص در حال افزایش بوده و در صورت افزایش بیشتر نرخ بهای مصرف کننده، می توان با تحکیمات ارزی فرانک نیز، مواجه شد.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی عضو کمیته ی سیاست گذاری های مالی بانک انگلستان، سیلوانا تنریرو

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سود خالص حساب بازرگانی برون مرزی

کاهش آتی نرخ کسری سود خالص حساب بازرگانی برون مرزی ایالات متحده، تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده را، به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - سود خالص حساب بازرگانی برون مرزی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییرات حجم جواز صادره ی ساخت و ساز

افزایش آتی نرخ کسری این دو شاخص، نرخ گذاری های دلار کانادا را، تحت فشار قرار خواهد نمود. در این بین می بایست به تغییرات قیمت نفت نیز، توجه نمود. چرا که افزایش قیمت نفت می تواند از افت شدید نرخ دلار کانادا، جلو گیری نماید.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص PMI از Ivey

در طی انتشارات ماه آپریل این شاخص، با افزایش شدید نرخ PMI، برخورد نمودیم. با این وجود بازگشت نرخ گذاری ها، پایین تر از ۶۴ نقطه ی نموداری، نرخ گذاری های دلار کانادا را، تحت فشار قرار خواهد نمود.

 

ساعت ۱۷:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - داده های وزارت انرژی در رابطه با تغییرات حجم ذخایر نفتی

کاهش آتی حجم ذخایر نفتی، افزایش قیمت نفت WTI و افت نرخی دلار را، به همراه خواهد داشت.

 

ساعت ۱۹:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی عضو کمیته ی سیاست گذاری های مالی بانک انگلستان، ژان مک کافرتی