• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۳.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

۰۶:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سخنرانی رئیس بانک رزرو استرالیا، فیلیپ لاو

موضوع این سخنرانی - بازدهی، دستمزد شهروندی و رفاه اقتصادی می باشد.

 

۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ - شاخص بهای مصرف کننده

۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ - سطح بی کاری

۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ - شاخص پایه ای بهای مصرف کننده

در پی افزایش های ماه نوامبر ۲۰۱۷ نرخ تورم، با کاهش اخیر نرخ این شاخص نیز، مواجه شدیم. با توجه به بعید بودن کاهش آتی نرخ سالانه ی این شاخص، در صورت منفی رقم خوردن داده های در پیش رو، نرخ گذاری های پوند تحت فشار قرار خواهند گرفت.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای تولید کننده

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای تولید کننده بدون محاسبه ی بهای مواد خوراکی و منابع انرژی

تنها در صورت ادامه یابی کاهش نرخ این دو شاخص می توان با تضعیف یابی دلار، برخورد نمود. افزایش نرخ این نوسانات نیز، تحکیمات ارزی دلار را،‌ به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تنظیمات نرخ بهره، به دست سران FOMC

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - بیانیه ی الحاق FOMC

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - پیش بینی های اقتصادی FOMC

ساعت ۲۱:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - کنفرانس مطبوعاتی FOMC

احتمال افزایش به زود نرخ بهره ی سیستم ذخایر فدرال بسیار افزون بوده و هر گونه اشاره به افزایش به زود نرخ بهره، از سوی سران سیستم ذخایر فدرال، می تواند با افزایش نرخ نوسانات و تحکیمات ارزی دلار، همراه گردد. منفی رقم خوردن این آمار، می تواند نرخ گذاری های دلار را، تضعیف نماید.