• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۹.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - پروتکل نشست بانک ذخایر فدرال، در رابطه با تنظیمات سیاست گذاری های مالی

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - شاخص بهای مسکن

 پروتکل نشست بانک ذخایر فدرال، در رابطه با تنظیمات سیاست گذاری های مالی دارای محتوای مفصلی از چگونگی شرایط مالی کشور بوده، که همراه به عرضه یابی، نرخ نوسانات ارزی دلار استرالیا را نیز، افزایش خواهد نمود. در این بین شاخص بهای مسکن، که احتمال کاهش نرخ ماهانه و سالانه اش نیز می رود، همراه با تثبیت یابی می تواند افت نرخ دلار استرالیا را، به دنبال داشته باشد.

 

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی

با وجود ارتباط این گزارش، با چگونگی اجرای امور بانکی، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو، در طی به عرضه رسیدن این آمار مواجه شد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - حجم جواز صادره ی ساخت و ساز

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد پایه ریزی های جدید ساختمانی

افت آتی نرخ این دو شاخ، تضعیف یابی دلار ایالات متحده را، به دنبال خواهد داشت. در صورت تثبیت یابی این کاهش نرخی، با عدم کاهش شدید نرخ دلار رو به رو خواهیم بود. چرا که همراه با بهبودی مداوم شرایط اقتصادی ایالات متحده، تحکیمات ارزی دلار نیز، مسلم خواهند بود. در این بین نیز یاد آورم که شرایط سیاسی ایالات متحده بسیار عالی بوده و افت کما بیش بعضی از شاخص ها، منجر به تضعیف شدید این واحد ارزی، نخواهد گردید.

 

واحد ارزی دلار نیوزیلند - تغییرات نرخ جهانی محصولات لبنیاتی

افت آتی این شاخص با تضعیف یابی دلار نیوزیلند همراه خواهد گردید. چرا که صادرات محصولات لبنیاتی نیوزیلند، بخش عمده ای از صادرات این کشور را، احاطه نموده.