• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۰.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۱:۴۵ واحد ارزی دلار نیوزیلند - سود خالص حساب جاری تراز مالی

افزایش امکان پذیر و ۰.۰۵ میلیاردی نرخ این شاخص، توان استحکام بخشیدن به نرخ گذاری های دلار نیوزیلند را، دارا نمی باشد. در این بین، افزایش نرخ مازاد سود خالص تراز تجاری، تا سقف ۱.۵ میلیارد، می تواند با تحکیمات ارزی دلار نیوزیلند همراه گردد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سود خالص حساب جاری تراز مالی

در طی انتشار آمار سه ماه چهارم سال گذشته، با افزایش ۱۲۸ میلیاردی نرخ این شاخص برخورد نمودیم. در این بین احتمال کاهش یابی نرخ کسری این شاخص نیز، چندان بعید به نظر نمی رسد. اما در صورت افزایش یابی غیر منتظره ی نرخ کسری شاخص مربوطه، می توان با تضعیف یابی نرخ دلار نیوزیلند نیز، مواجه شد.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی نماینده ی هیات مدیره ی سیستم ذخایر فدرال، جروم پاول

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - سخنرانی رئیس بانک مرکزی ژاپن، هاروهیکو کورودا

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سخنرانی رئیس بانک رزرو استرالیا، فیلیپ لاو

تمام سخنرانی های یاد شده، در طی اجرای کنفرانس مربوط به امور بانکی بانک مرکزی اروپا، به انجام خواهند رسید.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - حجم فروش مسکن در سطح بازار ثانوی

تاثیرات تجدید نرخی این شاخص بر نرخ گذرای های دلار چندان افزون نبوده، اما بروز تغییرات شدید  در نرخ داده های در پیش روی این شاخص، می تواند با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار، همراه گردد. مثبت رقم خوردن این آمار، تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده را، به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۱۷:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - گزارش وزارت انرژی، در رابطه با تغییرات حجم ذخایر نفتی

افت آتی حجم ذخایر نفتی، نرخ گذاری های این دارایی را، افزایش خواهد نمود. اما همراه با افزایش ناگهان این شاخص، می توان با تضعیف یابی قیمت نفت نیز، مواجه شد.