• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۱.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

نشست سران گروه OPEC

واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - نشست سران EC

دلار ایالات متحده - نتایج آزمون های بحرانی

اخبار مربوطه در طول این روز معاملاتی به عرضه خواهد رسید.

 

ساعت ۰۱:۴۵ واحد ارزی دلار نیوزیلند - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

در صورت کاهش ٪۲.۷ نرخ این شاخص، از سطح ٪۲.۹ آمار سه ماه اول سالش - نرخ گذاری های دلار نیوزیلند تحت فشار، قرار خواهند گرفت. منفی رقم خوردن این آمار می تواند با تضعیف یابی شدید نرخ گذاری های NZD/USD نیز، همراه گردد.

 

ساعت ۰۷:۳۰ واحد ارزی فرانک سوئیس - گزارش مربوط به نرخ رفاه مالی بانک ملی سوئیس

سیستم بانکی سوئیس به عنوان یکی از مطمئن ترین سیستم های بانکی جهان به شمار می آید و به همین دلیل نیز در صورت کاهش یابی نرخ این شاخص، می توان با تضعیف یابی واحد ارزی فرانک نیز برخورد نمود. همراه با به عرضه رسیدن این آمار می توان با افزایش یابی نرخ نوسانات ارزی فرانک برخورد نمود.

 

ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی فرانک سوئیس - تنظیمات نرخ بهره ی Libor

ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی فرانک سوئیس - رتبه دهی به سیاست گذاری های مالی و وامی بانک ملی سوئیس

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی فرانک سوئیس - کنفرانس مطبوعاتی بانک ملی سوئیس

با توجه به بعید بودن تغییر یابی به زود سیاست گذاری های مالی و وامی بانک ملی سوئیس، تمرکز اکثریت بازار به چگونگی محتوای کنفرانس مطبوعاتی مابعد سران این بانک، معطوف خواهد بود. چرا که ابراز بیانیه های غیر منتظره، می تواند با افزایش قابل ملاحظه ی نرخ نوسانات ارزی فرانک همراه گردد.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - حجم خالص بودجه ی موجودی بخش دولتی

افزایش شدید نرخ این شاخص می تواند با تحکیمات غیر منتظره ی نرخ پوند همراه گردد.

 

ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تنظیمات نرخ بهره ی بانک انگلستان

ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - حجم برنامه ریزی شده ی خرید دارایی، از سوی بانک انگلستان

ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - دوسیه ی سیاست گذاری های مالی بانک انگلستان

با توجه به بعید بودن تغییر یابی به زود نرخ بهره ی بانک انگلستان، تمرکز اکثریت بازار به چگونگی محتوای  دوسیه ی سیاست گذاری های مالی این بانک، معطوف خواهد بود. در این بین ابراز بیانیه های مشخص، در رابطه با افزایش آتی نرخ بهره ی بانکی در بریتانیا، می تواند تحکیمات ارزی پوند را، به دنبال داشته باشد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییرات جمعیت شاغل در حوزه های غیر کشاورزی از ADP

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تولیداتی سیستم ذخایر فدرال فیلادلفیا

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های اولیه ی مدعیان بی کاری

 

ساعت ۲۳:۱۵ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی رئیس بانک انگلستان، مارک کارنی

این سخنرانی در طی مراسم شام بانک داران و بازرگانان به انجام خواهد رسید.