• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۲.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

نشست سران OPEC

ساعت ۰۲:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۰۲:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص بهای مصرف کننده بدون محاسبه ی قیمت محصولات خوراکی تازه

نرخ تورم ژاپن افت نموده و در حال حاضر با افت نرخ واحد ارزی ین نیز، مواجه می باشیم. ادامه یابی این روند بسیار بعید به نظر می رسد و افزایش کما بیش تورم می تواند با تحکیمات ارزی ین همراه گردد.

 

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه

ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا

شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات

شاخص مشتق PMI

همراه با ادامه یابی افت اتی این سه شاخص این سه منطقه می توان با تضعیف یابی آتی نرخ یورو نیز برخورد نماییم.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص پایه ای بهای مصرف کننده

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییرات حجم خرده فروشی

نرخ رشد تورم کانادا همواره در سطح بالایی قرار دارد. اما نرخ خرده فروشی همواره کاهش یافته است. افت شدید این سه شاخص می تواند با تضعیف یابی آتی نرخ گذاری های دلار کانادا همراه گردد. در این بین می بایست به تغییرات قیمت نفت نیز توجه نمود. چرا که افزایش قیمت طلای سیاه با تحکیمات ارزی دلار کانادا همراه خواهد گردید.

 

ساعت ۱۶:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

تاثیرات تغییر یابی نرخی این شاخص، بر واحد ارزی دلار چندان افزون نمی باشد. افت شدید نرخ این شاخص می تواند با تضعیف یابی دلار همراه گردد.