• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۷.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۱:۴۵ واحد ارزی دلار نیوزیلند - سود خالص حساب بازرگانی تجارت فرامرزی

ساعت ۰۱:۴۵ واحد ارزی دلار نیوزیلند - شاخص اعتماد حوزه ی کسب و کار از ANZ

نرخ کسری این شاخص افزایش یافته و درصورت ادامه یابی این روند، می توان با تضعیف یابی نرخ گذاری های دلار نیوزیلند نیز، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - تغییرات دستگاه تنظیم حجم پول М3

با وجود تاثیرات نه چندان افزون تغییرات این شاخص، بر تحرکات ارزی یورو، درصورت کاهش آتی نرخ شاخص مورد نظر می توان با تضعیف یابی یورو نیز، برخورد نمود. افزایش نرخ این شاخص نیز، نمایان گر رشد نرخ تورم بوده و با تحکیمات ارزی یورو همراه خواهد گردید.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - گزارش نرخ رفاه مالی بانک انگلستان

 

واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی رئیس بانک انگلستان، مارک کارنی

این گزارش می تواند تا اواسط معاملات فردای اروپا به عرضه رسد و افزایش شدید نرخ نوسانات ارزی پوند را نیز، به همراه داشته باشد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر حجم سفارش کالای بادوام

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تراز تجاری بازرگانی بروم مرزی کالا

افزایش ٪۳.۵ داده های اخیر شاخص اولی، تحکیمات ارزی دلار را به دنبال داشته است. اما در صورت ادامه یابی کاهش نرخی شاخص دوم، می توان با تضعیف یابی نرخ دلار نیز، رو به رو شد.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم معاملات باز فروش مسکن

نظریه ی متخصصین، مبنی بر رشد به زود نرخ داده های در پیش روی این شاخص، پس از افتی مداوم، می تواند تحکیمات ارزی دلار را به همراه داشته باشد. علاوه بر این، به موازات به عرضه رسیدن این آمار می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار نیز، برخورد نمود.

 

ساعت ۲۲:۱۵ واحد ارزی دلار کانادا - سخنرانی رئیس بانک کانادا، استیون پولوز

عنوان این سخنرانی (بیایید صریح تر گفت و گو کنیم: شفافیت و درک متقابل را از دست ندهیم) بوده، که دراتاق بازرگانی شهر ویکتوریای کانادا، به انجام خواهد رسید. متن این سخنرانی نیز، تا ۱۵ دقیقه قبل از اجرای این سخنرانی به عرضه خواهد رسید.