• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۲.۰۷.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI حوزه ی تولیدات

افزایش اخیر نرخ این شاخص، بیشتر از ۵۰ نقطه، مبنی بر بهبود یابی شرایط کلی اقتصاد بریتانیا می باشد. با این وجود و با توجه به کاهش در پیش روی نرخ این شاخص، می توان با تضعیف یابی نرخ گذاری های پوند، برخورد نمود. بدین سبب نیز، در صورت ادامه یابی کاهش آتی این شاخص، می توان با به دام افتادن نرخ گذاری های GBP/USD، پایین تر از سطح ۱.۳۲۲۰ نموداری برخورد نمود.

 

واحد ارزی دلار کانادا - روز کانادا

امروز در کانادا با تعطیلی رسمی مواجه می باشیم. بدین سبب نیز می بایست به نوسانات قیمت نفت توجه نمود. چرا که افزایش یابی آتی نرخ نوسانات نفت خام می تواند با افزایش یابی سطح فعالیت های معاملاتی دلارکالنادا همراه گردد.

 

ساعت ۱۹:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تولیداتی ISM

این شاخص همواره بالا تر از ۵۰ نقطه استقرار دارد. آخرین داده های مبنی بر افزایش نرخ شاخص مربوطه، تا سطح ۵۸.۷ نموداری بوده اند. این امر مبنی بر بهبود یابی کلی شرایط اقتصادی ایالات متحده می باشد. بدین سبب نیز بروز تغییرات ناچیز، در متن داده های در پیش رو، نرخ نوسانات ارزی دلار ایالات متحده را، افزایش نخواهد داد. ادامه یابی افزایش نرخی این شاخص نیز، تحکیمات ارزی دلار را به دنبال خواهد داشت.