• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۵.۰۷.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۰:۱۵ واحد ارزی فرانک سوئیس - شاخص بهای مصرف کننده

افزایش آتی نرخ تورم سوئیس، تحکیمات ارزی فرانک را به دنبال خواهد داشت. چرا که نرخ تورم این کشور در طی ماه های اخیر، به شکل شدیدی افزایش یافته است. نرخ سالانه ی شاخص مربوطه نیز، تا سقف ٪۱ افزایش یافته. نظریه ی متخصصین، مبنی بر افزایش آتی نرخ این شاخص می باشد.

 

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی رئیس بانک انگلستان، مارک کارنی

این سخنرانی در طی سفر مارک کارنی به شهر نیوکسل به انجام خواهد رسید. در صورت بحث این شخص، در رابطه با شرایط بریتانیا پس از برکسیت و یا تغییرات آتی نرخ بهره ی بانک انگلستان، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی پوند نیز، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر تعداد جمعیت شاغل از ADP

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های اولیه ی مدعیان بی کاری

شرایط بازار کار ایالات متحده هم اکنون از ثبات و رفاه افزونی برخوردار می باشد. به همین دلیل نیز تنها در صورت کاهش شدید جمعیت شاغل و یا افزایش سطح بی کاری، می توان با تضعیف یابی نرخ گذاری های دلار برخورد نمود. در صورت منفی رقم خوردن آمار مورد نظر، نرخ گذاری های دلار، تحت فشار قرار خواهند گرفت.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص مشتق ISM حوزه های غیر تولیداتی

تنها در صورت افزایش آتی نرخ این شاخص می توان با تحکیمات ارزی دلار برخورد نمود. افت نرخ داده های در پیش رو، پایین تر از ۵۶ نقطه، منجر به تضعیف یابی نرخ گذاری های این واحد ارزی خواهد گردید.

متغییر رقم خوردن داده های در پیش روی این شاخص، از آمار پیش تر تخمین یافته اش منجر به افزایش یابی نرخ نوسانات ارزی دلار خواهد گردید. کاهش شدید نرخ این شاخص، نرخ دلار را تحت فشار قرار خواهد نمود.

 

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - پروتکل نشست سران سیستم ذخایر فدرال

به موازات نشر این داده با افزایش یابی نرخ نوسانات ارزی دلار برخورد خواهیم نمود. در واقع به موازات عرضه یابی این آمار با خروج نرخ گذاری های شاخص دلار از بازه ی نرخی ۹۵.۰۰-۹۴.۰۰ مواجه خواهیم شد.