• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۸.۰۷.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص پایه ای بهای مصرف کننده (Core)

نظریه ی متخصصین مبنی بر کند شدن سرعت رشد نرخ تورم ماه ژویه بوده. در این بین، با احتمال افزایش ٪۰.۲ تا ٪۲.۶ نرخ سالانه ی شاخص مربوطه نیز، رو به رو می باشیم. این میزان به عنوان سطح ماکسیموم نرخ ماه فوریه ی شاخص مورد نظر به شمار می آید. تثبیت یابی تخمین های یاد شده، منجر به تحکیم یابی شدید نرخ گذاری های پوند نخواهند گردید، اما افزون تر رقم خوردن سطح داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته، تحکیمات ارزی پوند را، به دنبال خواهند داشت.

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص بهای مصرف کننده

با توجه به نهایی بودن این انتشارات، تنها در صورت متغییر رقم خوردن نرخ داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته - با افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو، مواجه خواهیم شد. کاهش اخیر نرخ تورم اروپا تا سطح ٪۲، که به عنوان مینیموم چند سال اخیر به شمار می آید، منجر به تحت فشار قرار گرفتن یورو گردیده. اما همراه با مثبت رقم خوردن نرخ داده های در پیش رو، می توان با تحکیمات ارزی یورو نیز، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - حجم جواز صادره ی ساخت و ساز

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد پایه ریزی های ساختمانی جدید.

با توجه به کاهش ماه آپریل شاخص جواز صادره ی ساخت و ساز، تنها در صورت افزایش یابی نرخ شاخص های یاد شده، می توان با تحکیمات ارزی دلار، برخورد نمود. منفی رقم خوردن آمار مورد نظر نیز، منجر به تضعیف یابی نرخ دلار خواهد گردید.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی نماینده ی هیات مدیره ی سیستم ذخایر فدرال، جروم پاول

این گزارش شامل تحلیلات نیم ساله ی حساب ها، سیاست گذاری ها و خدمات مالی سیستم ذخایر فدرال بوده، که در حظور کمیته ی مالی سیستم بانکی ایالات متحده به عرضه خواهد رسید. همراه با انتشار این گزارش، نرخ نوسانات ارزی دلار نیز، افزایش خواهد یافت. اطمینان خاطر نمایندگان سیستم ذخایر فدرال، در رابطه با افزایش به زود نرخ بهره ی ایالات متحده، تحکیمات آتی نرخ گذاری های دلار را، به دنبال خواهد داشت.