• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۷.۰۷.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - تحلیلات متخصصین حرفه ای

این گزارش بانک مرکزی اروپا، در رابطه با انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ تورم، حجم تولیدات ناخالص داخلی و سطح بی کاری در اتحادیه ی اروپا بوده، که می تواند با افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو، در هنگام عرضه یابی این آمار همراه گردد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص عددی تولیدات ناخالص داخلی

تثبیت یابی افزایش آتی نرخ داده های ۳ ماه دوم سال ایالات متحده، در رابطه تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی، تا سقف ٪۴.۱ می تواند با تحکیمات ارزی دلار همراه گردد. چرا که این میزان از نرخ ماکسیموم ۳ ماه سوم سال ۲۰۱۴ این شاخص نیز افزون تر می باشد.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تمایلات مصرف کننده از دانشکده ی میشیگان

با توجه به نهایی بودن این انتشارات، تنها در صورت تغییر یابی نرخ آمار در پیش رو، از داده های تخمین یافته - می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار، برخورد نمود. نظریه ی متخصصین، در رابطه با افزایش آتی نرخ این شاخص، در صورت تثبیت یابی تحکیمات ارزی دلار را نیز، به دنبال خواهد داشت.