• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۸.۰۸.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

تقویم اقتصادی امروز تقریبا خالی است

 

واحد ارزی یوآن چین - سود خالص حساب بازرگانی برون مرزی

با توجه به چالش های تجاری چین، با ایالات متحده، همراه با افزایش نرخ این شاخص، با تقویت یابی شرایط اقتصادی چین و شرایط کلی بازار ارزی نیز، برخورد خواهیم نمود. در صورت کاهش غیر منتظره ی نرخ مازاد این شاخص، می توان با تضعیف یابی شرایط اقتصادی چین نیز، برخورد نمود.

 

ساعت ۰۶:۰۰ واحد ارزی دلار استرالیا - انتظارات نرخ تورم ۲ ساله

با وجود عدم تطبیق نرخ داده های تخمین یافته با آمار حقیقی این شاخص، همراه با افزایش نرخ شاخص مورد نظر، ‌می توان با تحکیمات ارزی دلار استرالیا، برخورد نمود. در این بین، کاهش غیر منتظره ی این آمار نیز، می تواند با تضعیف یابی نرخ دلار استرالیا نیز، همراه گردد.

 

ساعت ۰۶:۰۵ واحد ارزی دلار استرالیا - سخنرانی رئیس بانک رزرو استرالیا، فیلیپ لاو

عنوان این سخنرانی (تغییرات سطح جمعیت و سیاست گذاری های مالی منطقه) می باشد. ابراز بیانیه های مربوط به تغییرات آتی نرخ بهره ی این کشور، در طی کنفرانس مربوطه، کماکان بعید به نظر می رسد. به همین دلیل، با کاهش عطف تمرکز بازار به داده های مربوطه نیز، مواجه خواهیم شد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییرات حجم جواز ساخت و ساز

افزایش آتی نرخ این شاخص، با تحکیمات ارزی دلار کانادا همراه خواهد گردید. اما در صورت کاهش یابی نرخ نفت، می توان با تضعیف یابی این واحد ارزی، برخورد نمود. افزایش قیمت نفت می تواند با تحکیمات ارزی دلار کانادا همراه گردد.

 

ساعت ۱۵:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC

درجه ی اهمیت داده ی مربوطه اندک می باشد.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - داده های وزارت نفت ایالات متحده در رابطه با تغییرات حجم ذخایر نفتی

افزایش آتی حجم ذخایر نفتی می تواند نرخ گذاری های نفت را تضعیف نموده و تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال داشته باشد. در صورت کاهش ۶ میلیون بشکه ای نرخ ذخایر نفتی می توان با تحکیمات بلقوه ی قیمت نفت، برخورد نمود.