• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۲.۰۹.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۲:۵۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص BSI کسب و کار تولید کننده گان عمده

احتمال متخصصین، مبنی بر افزایش ۸ نقطه ای نرخ این شاخص، پس از افت ۳.۲ نقطه ای اش بوده، که در صورت تحقق یابی تحکیمات ارزی ین را، به دنبال خواهد داشت. با توجه به درجه ی اهمین نه چندان افزون این داده، می توان با عدم افزایش نرخ نوسانات ارزی ین نیز، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای تولید کننده

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای تولید کننده، بدون محاسبه ی بهای محصولات خوراکی و منابع انرژی

افزایش آتی نرخ سالانه ی این شاخص، تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال خواهد داشت. در این بین لازم به یاد آوریست، که عامل اصلی افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار، تغییر شرایط ژئوپلیتیک منطقه، به شمار می آید. منفی بودن بار بیانیه های سران دولت و سیستم ذخایر فدرال، به موازات کاهش نرخ ین شاخص، نرخ گذاری های دلار را، تحت فشار قرار خواهد نمود.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - گزارش وزارت انرژی در رابطه با تغییرات حجم ذخایر نفتی

کاهش آتی جحجم استخراج نفت خام، تحکیمات ارزی قیمت نفت را، به دنبال خواهد داشت. تنها در صورت بروز تغییرات قابل توجه در حجم آتی استخراج نفت این کشور، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی قیمت نفت، مواجه شد.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه بازار آزاد فدرال FOMC، لایونل براینارد

چگونگی بار بیانیه های این شخص، نرخ گرایشی دلا را، تحت تاثیر قرار خواهد نمود.