• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۱.۱۰.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۲:۵۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات عمده ی Tankan

ساعت ۰۲:۵۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص کسب و کار غیر تولیداتی Tankan

ساعت ۰۲:۵۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص احتمالی Tankan، تولیدات عمده

ساعت ۰۲:۵۰ واحد ارزی ین ژاپن -  شاخص احتمالی Tankan، غیر تولیداتی

ساعت ۰۲:۵۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص مخارج عظیم حوزه ی تولیدات عمده ی Tankan

منفی رقم خوردن این آمار، نرخ گذاری های ین را، تحت فشار قرار خواهد نمود. تنها در صورت افزایش هم زمان نرخ شاخص های یاد شده، می توان با تحکیمات ارزی ین مواجه شد.

 

ساعت ۰۹:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - تغییرات حجم خرده فروشی

با وجود درجه ی اهمیت افزون این شاخص، افزایش فعلی اش با تحکیمات قابل ملاحضه ی یورو، همراه نگردیده. متغییر رقم خوردن آمار در پیش رو، از آمار تخمین یافته ای این شاخص، نرخ نوسانات ارزی یورو را، افزایش خواهد نمود.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI حوزه ی صنایع

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - حجم خالص اوراق قرضه ی دولتی

شاخص PMI دچار کاهش شدیدی شده و ادامه یابی کاهش آتی اش، می تواند با تضعیف یابی نرخ پوند نیز، همراه گردد. کاهش یابی بیشتر سطح وام دهی بانک انگلستان، در پی کاهش ماه ژوئیه ی نرخ این شاخص، نرخ گذاری های پوند را، تحت فشار، قرار خواهد نمود. اما افزایش نرخ این شاخص، سطح تقاضای پوند را، افزایش خواهد داد.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص PMI حوزه ی صنایع (با محاسبه ی نوسانات فصلی) از RBC

در طی ۴ ماه اخیر نرخ این شاخص بالا تر از ۵۶ نقطه ی نموداری استقرار داشته و تنها در صورت کاهش شدید نرخ داده های در پیش رو، می توان با تضعیف یابی نرخ دلار کانادا، برخورد نمود. افزایش کمابیش نرخ این شاخص، نرخ دلار کانادا را، تقویت نخواهد نمود.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تولیداتی ISM

در طی ماه آگوست با افزایش شدید نرخ این شاخص، بالا تر از رکورد ۱۵ ماهه اش، برخورد نمودیم. به همین دلیل نیز، کاهش نه چندان شدید نرخ این شاخص، نرخ گذاری های دلار را، تضعیف نخواهد نمود. افزایش نرخ این شاخص نیز، تحکیمات ارزی دلار، در چشم اندازی کوتاه مدت را، به دنبال خواهد داشت.