• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۲.۱۰.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۷:۳۰واحد ارزی دلار استرالیا - تنظیمات نرخ بهره ی بانک رزرو

ساعت ۰۷:۳۰واحد ارزی دلار استرالیا - بیانیه ی الحاقی بانک رزرو

طبق نظریه ی متخصصین Bloomberg، تغییرات آتی نرخ بهره بعید به نظرمی رسد. به همین دلیل نیز، تمرکز اکثریت به چگونگی بیانیه های آتی سران بانک رزرو استرالیا، معطوف خواهد گردید.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI بخش ساخت و ساز

کاهش این شاخص، نرخ گذاری های پوند را تحت فشار قرار خواهد نمود. افزایش بیش از ۵۴ نقطه ی این شاخص، تحکیمات ارزی پوند را، ‌به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، راندال کوارلس

 

واحد ارزی دلار نیوزیلند - تغییر شاخص جهانی بهای محصولات لبنیاتی کاهش آتی نرخ این شاخص، نرخ گذاری های دلار نیوزیلند را، کاهش خواهد نمود. مثبت رقم خوردن این آمار، تحکیمات ارزی دلار نیوزیلند را، به دنبال خواهند داشت.

 

ساعت ۱۹:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی نماینده ی هیات سیستم ذخایر فدرال، جروم پاول

این سخنرانی، در طی شستمین کنفرانس سالانه ی کنگره ی کسب و کار و اقتصاد، انجام خواهد پذیرفت و در رابطه با چشم انداز اشتغال و تورم خواهد بود.