• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۲.۱۰.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۱:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - شاخص کسب و کار خدماتی AiG

در پی افزایش ماه ژوئن این شاخص، با کاهش نرخ داده های ماه دسامبر شاخص کسب و کار خدماتی استرالیا، برخورد نمودیم. کاهش آتی نرخ این شاخص نرخ گذاری های دلار استرالیا را، تحت فشار قرار خواهد نمود. در صورت افزایش نرخ این شاخص تا سقف ۵۳.۶ نموداری، می توان با تحکیمات ارزی دلار استرالیا، برخورد نمود.

 

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص کسب و کار خدماتی

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص مشتق PMI

مثبت رقم خوردن نرخ این شاخص، تحکیمات ارزی ین را، به دنبال خواهد داشت. با وجود متوسط بودن درجه ی اهمیت این داده، در صورت تغییر یابی نرخ این شاخص، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی ین، برخورد نمود.

 

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییرات حجم جواز صادره ی ساخت و ساز

در پی کاهش ٪۵.۲ نرخ این شاخص در طی ماه ژوئن، با احتمال افزایش ٪۱.۲ داده های آتی مواجه می باشیم. تثبیت یابی چنین پیش بینی نمی تواند با تحکیمات ارزی دلار استرالیا، همراه گردد. چرا که نرخ شاخص سالانه ی این آمار، در حال کاهش می باشد. تنها در صورت مثبت رقم خوردن آمار سالانه، می توان با تحکیمات ارزی دلار استرالیا، برخورد نمود.

 

یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص PMI

تغییرات آتی نرخ این شاخص، می تواند با افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو همراه خواهد گردید.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI حوزه ی خدمات

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص مشتق PMI

از نظر متخصصین افزایش آتی نرخ این شاخص، بعید به نظرمی رسد. تنها در صورت افزایش قابل توجه نرخ این شاخص می توان با تحکیمات ارزی پوند، مواجه شد. کاهش آتی نرخ این شاخص، نرخ گذاری های پوند را، تحت فشار قرار خواهد نمود.

 

ساعت ۱۵:۰۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو FOMC، توماس بارکین

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو FOMC، لایونل براینارد

ساعت ۲۱:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو FOMC، لورتا ماسترز

ساعت ۱۵:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات کمی جمعیت شاغل از ADP

منفی رقم خوردن آمار اخیر ایالات متحده نرخ گذاری های دلار را تحت فشار قرار نمودند. خنثی بودن بیانیه های آتی این اشخاص، با عدم بروز واکنش بازار، همراه خواهد گردید.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص مشتقISM حوزه ی غیر تولیداتی