• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۲.۱۰.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۰:۳۰ واحد ارزی دلار نیوزیلند - شاخص کسب و کار تولیداتی از Business NZ

افت آتی نرخ این شاخص، نرخ گذاری های دلار نیوزیلند را، تحت فشار قرار خواهد نمود. افزایش یک نقطه ای نرخ این شاخص، تحکیمات ارزی دلار نیوزیلند را به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - گزارش رفاه اقتصادی

این گزارش بانک رزرو استرالیا، هر نیم سال یک بار منتشر می گردد و در پی عرضه یابی، نرخ نوسانات ارزی دلار را نیز، افزایش خواهد نمود.

 

واحد ارزی یوآن چین - سود خالص حساب بازرگانی تجارت فرامرزی

کاهش آتی نرخ این شاخص، نرخ گذاری های یوآن را، تحت فشار قرار خواهد نمود. عدم تغییر یابی نرخ این شاخص، با واکنش سرد بازار همراه خواهد گردید.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تمایلات مصرف کننده از دانشکده ی میشیگان

تنها افزایش قابل توجه نرخ این شاخص تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال خواهد داشت. در صورت افزایش شدید نرخ این شاخص می توان با تحکیمات ارزی دلار، مواجه شد.