• کابینۀ شخصی

زمان خرید (پوند استرلینگ بریتانیا/دلار ایالات متحده) فرا رسیده

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 

دیدار اخیر هیات Brexit و گفتوگوی پیچیده ی اعضای این انجمن همراه با بروز فشاری مداوم بر واحد ارزی پوند استرلینگ بوده و اعتقاد به این، که تنها خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، دلیل اصلی بروز فشار های نرخی اخیر به بارآمده بر واحد ارزی این کشور می باشد، استنادی غیر منطقی به شمار می آید. باید همواره به یاد داشت، که نرخ گذاران بازار، ریسک ممکن نتایج نشست اخیر Brexit را همواره برآورد نموده اند و پیدایش تناقض های آتی در متن توافقنامه ی نشست Brexit، می تواند به عنوان دلیل اصلی فشارهای کنونی بر نرخ GBP به شمار آید. 

بدین ترتیب، خطر رشد آتی گرایش صعودی نرخ این دارایی و پشت سر گذاشتن سطوح کنونی نموداری این شاخص در آینده ای نزدیک امکان پذیر می باشد. 

با توجه به نمودار درج شده در قسمت بالا، می توان شاهد عملکرد عالی بازه ی پشتیبانی فعلی موجود، که شامل سطوح ۱.۲۹۷۵-۱.۲۹۵۰ می باشد، بود. همچنین به منظور ایجاد آتی استحکام نرخ گذاری ها ی این شاخص نسبی و امکان اسکانش در سطح ۱.۳۱۱۰ و یا محدوده ی ۱.۳۳۵۰/۶۰، نیازمند غلبه ی بازرگانان، بر سطح مقاومت ۱.۳۰۰۰ می باشیم. 
در طول مدت زمان جاری، احتمال ادامه دار بودن گرایش صعودی بردار و غلبه ی نه چندان طولانی خریداران بر فروشندگان بیشتر می باشد. 

هرچند که نفوذ ممکن بردار نرخ به سطح پشتیبانی ۱.۲۹۵۰ و پشت سر گذاشتن این سطح، به عنوان سیگنالی آشکار، مبنی بر لزوم مبرم اتمام معاملات بلند (خریداری)، بر اساس ارزیابی تمایلات کوتاه مدت و میان مدت شرایط بازار، به شمار می آید.