• کابینۀ شخصی

GBP/USD H-4 الگوی مثلث متقارن در راس بازار

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

همان طور که در مقاله ی قبلی یاد نمودیم، کاهش 160 نقطه ای نرخ پوند، تا بازه ی پشتیبانی 1.3900-1.3850 ادامه یافت و کمی دیر تر، با افزایش تصحیحاتی نرخ این جفت ارزی، تا خط گرایش نزولی 25 ژانویه، برخورد نمودیم. در پی بازگشت نرخ گذاری ها از سطح 1.4060 نموداری (خط EMA-200 نمودار Weekly)، با کاهش یابی نرخ گذاری ها نیز، برخورد نمودیم.

اتمام یابی الگوی انعکاسی شکل گرفته در راس بازار، به موازات فشرده شدن نوسانات نرخی مابین خطوط EMA-200 و  SMA-5، مبنی بر  احتمال افزایش یابی به زود نرخ نوسانات می باشد. این افزایش می تواند گسترده تر از محدوده ی 1.3860–1.4100 نیز، پیشروی نماید.

بدین ترتیب، در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به خط SMA-5 و سطح 1.4000 نموداری، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (نمودار H-4)، بالا تر از محدوده ی 50-80%، احتمال دست یابی نرخ پوند به سطوح 1.4060-1.4100 نیز، افزایش میابد. اما نفوذ نرخ گذاری ها، بالا تر از محدوده ی 1.4100.4140، می تواند منجر به تغییر یابی نرخ گرایش های میان مدت پوند - دلار، گردد.

در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به محدوده ی پشتیبانی 1.3930-1.3900 و خط EMA-200، به موازات نفوذ خطوط شاخص stochastic، پایین تر از سطح %20 اشباع فروش، می توان با ادامه یابی افت های میان مدت نرخ پوند، تا سطح 1.3760 نیز، مواجه شد. چرا که احتمال دارد، افت نرخ به این محدوده، با افزایش دوباره ی نرخ و رشد بلند مدت واحد ارزی پوند، همراه گردد.

احتمال بروز چنین سناریویی در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به ضلع زیرین مثلث یافت شده، به موازات نفوذ خطوط شاخص stochastic (نمودار Daily)، پایین تر از محدوده ی 50-20% ، افزایش خواهد یافت.

بدین ترتیب، احتمال افت نرخ گذاری ها تا سطح 1.3760 نیز، افزایش خواهد یافت. اما ادامه یابی کاهش های نرخی دلار ایالات متحده، می تواند مانع کاهش های  تر نرخ گذاری های GBP/USD گردد. چرا که تنها در صورت افزایش نرخ USDX، بالا تر از محدوده ی 90.00–90.40 و نفوذ خطوط شاخص نوسان گر این واحد ارزی، بالا تر از محدوده ی %80 اشباع خرید این جفت ارزی، با افول بلقوه ی نرخ پوند، برخورد خواهیم نمود.

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.4000، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.3930، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1.4300
 • 3 مقاومت: 1.4200
 • 2 مقاومت: 1.4100
 • 1 مقاومت: 1.4000
 •  نرخ کنونی: 1.3966
 • 1 پشتیبانی:  1.3930
 • 2 پشتیبانی:  1.3900
 • 3 پشتیبانی:  1.3800
 • 4 پشتیبانی:  1.3760

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.