• کابینۀ شخصی

GBP/USD H-4 ظرفیت افزایش تصحیحاتی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های اخیر،  در پی نفوذ نرخ گذاری ها، به خط EMA-200 و اتمام یابی الگوی گرایشی (مثلث متقارن)، با کاهش 250 نقطه ای نرخ پوند، برخورد نمودیم. این افت تا محدوده ی پشتیبانی هدفی 1.3760-1.3700، ادامه پیدا کرد.

بر اثر افت تصحیحاتی دلار ایالات متحده، با تحکیم یابی نرخ پوند، بالا تر از خط SMA-5 نمودار 4 ساعته ی این جفت ارزی، مواجه گردیده ایم. نفوذ خطوط شاخص stochastic، بالا تر از %50 اشباع بازار، احتمال ادامه یابی فشردگی و تحرکات فلت نرخ گذاری ها، مابین خطوط EMA-200 و SMA-5 نمودار 4 ساعته را، افزایش می نماید.

نفوذ نرخ گذاری ها به خط EMA-200 و سطح مقاومت 1.3900 نموداری، با نفوذ همزمان خطوط شاخص نوسانگر stochastic، بالا تر از %80 اشباع فروش، با ادامه یابی افزایش های تصحیحاتی نرخ پوند، تا سطح 1.4000 نیز، برخورد خواهیم نمود. با این وجود، در صورت از سر گیری تحکیمات دوباره ی دلار ایالات متحده، می توان با افت دوباره ی این جفت ارزی نیز، برخورد نمود.

با وجود افت اخیر دلار، با افزایش سطح اشباع فروش شاخص stochastic، در نمودار 4 ساعته، برخورد نموده ایم. همچنین با توجه به افزایشی بودن نرخ کلی گرایش های میان مدت دلار و تحکیمات نرخی شاخص این واحد ارزی، بر فراز خط  SMA-5 نمودار 24 ساعته، با ادامه یابی افزایش های میان مد، مواجه می باشیم.

نفوذ نرخ گذاری ها به این خط، به موازات نفوذ خطوط stochastic، پایین تر از %80 اشباع خرید، احتمال بروز افت های میان مدت دلار و تحکیمات دوباره ی نرخ GBP/USD را، تا سطح هدفی 1.39 نموداری نیز، افزایش می نماید. همچنین خاطر نشانم، که کمی بالا تر از این سطح، با استقرار مقاومت خط SMA-5 نمودار 24 ساعته ی پوند – دلار، مواجه می باشیم.

تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها به این خط،  (محدوده ی نرخی 1.3800-1.3900)، با ادامه یابی افت نرخی جفت ارزی  پوند - دلار، تا سطوح مقاومت 1.4000  و  1.4100 نیز، برخورد خواهیم نمود.  با این حال به یاد داشته باشید، که نرخ گرایش های کلی این جفت ارزی نزولی می باشد و در حال حاضر با شکل گیری تصحیحاتی افزایشی (افزایش موقت نرخ گذاری ها) مواجه می باشیم. بدین ترتیب، در پی اتمام یابی این افزایش تصحیحاتی و نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح پشتیبانی 1.3700 نموداری، قوه ی فروشندگان پوند نیز، افزایش خواهد یافت.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.3800، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.3700، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:  1.4100
 • 3 مقاومت:  1.4000
 • 2 مقاومت:  1.3900
 • 1 مقاومت:  1.3800
 •  نرخ کنونی: 1.3783
 • 1 پشتیبانی:  1.3700
 • 2 پشتیبانی:  1.3600
 • 3 پشتیبانی:  1.3500
 • 4 پشتیبانی:  1.3400

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.