• کابینۀ شخصی

GBP/USD H-4 افتی تصحیحاتی و موقت

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 در پی نفوذ اخیر نرخ گذاری ها، به خط میانه ی کانال گرایش های افزایشی 15 مارچ سال 2017، با خستگی خریداران و استراحت موقت پوند برخورد نمودیم. همواره لازم به ذکر است، که این ضربان نزولی از طریق خط SMA-5 در حال پشتیبانی بوده و با شکل گیری اکسترموم موضعی بر فراز بازار نیز، برخورد ننموده ایم. در حال حاضر با تحکیمات نرخی، ما بین سطوح کانال گرایش های افقی 1.3760-1.3820، مواجه می باشیم. به موازات همین امر نیز، خطوط شاخص نوسان گر، شناور در محدوده ی اشباع خرید این جفت ارزی، می باشند.

 با توجه به سطوح کشف شده از طریق ترسیم شبکه ی فیبوناچی، مطابق با آخرین ضربان نرخی، در آینده ای نزدیک با تست استقامتی سطح پشتیبانی 1.3760 (که با سطح تصحیحاتی 61.8%  شبکه ی فیبونیچی نیز، هم سطح می باشد)، برخورد خواهیم نمود. نفوذ نرخ گذاری ها به این سطح و به موازات شیرجه ی خطوط شاخص نوسان گر، پایین تر از محدوده ی %80 اشباع خرید، می تواند با ادامه یابی افت ها تا بازه ی 1.3720-1.3700 ( که هم سطح با خط میانه ی کانال گرایش های افزایشی این جفت ارزی نیز می باشد)، همراه گردد.

 در پی بروز چنین سناریویی و در پی ادامه یابی ما بعد افت ها و نفوذ خطوط شاخص نوسان گر، به محدوده ی %20 اشباع فروش این جفت ارزی، احتمال عملکرد اهداف کوتاه، تا محدوده ی 38.2% شبکه ی فیبوناچی (1.3620-1.3600 نموداری) نیز، افزایش خواهد یافت.

نمودار 24 ساعته ی این جفت ارزی، نمایانگر ادامه یابی افزایش های بلند مدت نرخ پوند می باشد. چرا که به موازات نفوذ اخیر نرخ GBP/USD ، بالا تر از خط میانه ی کانال گرایش های افزایشی 15 مارچ سال 2017، شاخص نوسان گر نیز وارد محدوده ی اشباع خرید گردید. همچنین مقاومت ابر های ایچیموکو (1.3620-1.3540)، که از روند فعلی پشتیبانی می نمایند، تقریبا غیر قابل نفوذ به نظر می رسد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.3820، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.3760، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

 

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:  1.4200
 • 3 مقاومت:  1.4100
 • 2 مقاومت:  1.3990
 • 1 مقاومت: 1.3820
 •  نرخ کنونی: 1.3783
 • 1 پشتیبانی: 1.3760
 • 2 پشتیبانی:  1.3720
 • 3 پشتیبانی:  1.3620
 • 4 پشتیبانی:  1.3540

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.