• کابینۀ شخصی

GBP/USD H4 تست مینیموم موضعی ژانویه

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در پی نفوذ نرخ گذاری ها به خط EMA-200 (H4) و پشتیبانی هدفی 1.4100 نموداری، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، پاین تر از %20 اشباع فروش این جفت ارزی، با وسعت یابی افت های تصحیحاتی نرخ پوند، تا پرتوی %38.2 کمان فیبوناچی، که طبق ضربان ماه ژانویه ی 2017 این جفت ارزی، شکل گرفته است، برخورد نمودیم. درطی نفوذ مابعد نرخ گذاری ها، به پشتیبانی خط EMA-200 (D1)، با شکل گیری کانالی از گرایش های افقی 1.3450-1.3620، برخورد نمودیم.

با توجه به کلی بودن گرایش های افزایشی نرخ پوند، این افت نرخی بیشتر شبیه به تست استقامتی سطح 1.3600 نموداری می باشد. با توجه به نمودار 4 ساعته، می توان با شکل گیری واگرایی نوسانات نرخی نیز، رو به رو شد. بدین سبب نیز، در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از خط SMA-5 (H4)، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، بالا تر از %80 اشباع خرید و شکسته شدن مقاومت 1.3600 نموداری، می توان با ادامه یابی افزایش نرخ پوند – دلار، تا مقاومت خط EMA-200 (H4) و سطح 1.3800 نموداری نیز، برخورد نمود.

در این بین، افت نرخ گذاری ها، پایین تر از خط SMA-5 (H4) و پشتیبانی 1.3450، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، پایین تر از %20 اشباع فروش، می تواند با ادامه یابی گرایش های نزولی 17 آپریل، همراه گردد. در صورت تقویت یابی چنین سناریویی، می توان با افت نرخ گذاری ها، تا پشتیبانی 1.3300 و 1.3000 نیز، مواجه شد. به موازات سطح پشتیبانی 1.3000، با عبور پرتوی %38.2 کمان فیبوناچی، که طبق ضربان ماه ژانویه ی 2017 این جفت ارزی، شکل گرفته است، برخورد خواهیم نمود.

همواره یاد آورم، که احتمال خروج به زود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، از محدوده ی اشباع خرید این جفت ارزی، افزون می باشد. چنین امری می تواند با ادامه یابی گرایش های افقی و فلت نرخ گذاری ها، در چشم اندازی میان مدت، همراه گردد. اما در صورت تقویت یابی گرایش های افزایشی، به موازات تحکیمات نرخی بر فراز خط SMA-5 (D1) و سطح 1.3600، همراه با نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، بالا تر از %80 اشباع خرید و نفوذ خط SMA-5 (D1)  به خط EMA-200 (D1) ، می توان با احتمال افزایش یابی نرخ پوند، تا مقاومت ابر های شاخص ایچیموکو (D1) و سطوح 1.3700-1.3900، مواجه خواهیم شد.

نفوذ نرخ گذاری ها، به پشتیبانی موضعی 1.3450، احتمال ادامه یابی گرایش های افزایش را، کاهش می نماید.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.3570، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.3450، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1.4400
 • 3 مقاومت: 1.3800
 • 2 مقاومت: 1.3600
 • 1 مقاومت: 1.3570
 •  نرخ کنونی: 1.3487
 • 1 پشتیانی: 1.3450
 • 2 پشتیانی: 1.3300
 • 3 پشتیانی: 1.3000
 • 4 پشتیانی: 1.2600

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.