• کابینۀ شخصی

GBPUSD H1 تحت فشار ترند نزولی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیشبینی های مقاله ی قبلی، در پی خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic 4 ساعته، از محدوده ی اشباع خرید با افت نرخی پوند – دلار، برخورد نمودیم. این افت تا پشتیبانی خط ترند افزایشی 19 ژوئیه و سطح هدفی 1.3070 نموداری ادامه یافت. اما ورود دوباره ی خطوط شاخص نوسان گر یاد شده، به محدوده ی اشباع خرید، با وسعت یابی افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها، تا سطح مقاومت هدفی 1.3200 نموداری، همراه گردید. همان طورکه انتظار می رفت، تست استقامتی خط ترند نزولی 17 آپریل و خط EMA-200 (H4)، با افت مابعد نرخ گذاری ها همراه گردید. در پی شکست خط ترند افزایشی 19 ژوئیه و خط SMA-5 (H4)، به موازات خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) از محدوده ی اشباع خرید، با افت بیشتر نرخ پوند نیز، برخورد نمودیم. کمی دیرتر و در پی نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع فروش و شکست سطح پشتیبانی هیجانی 1.3000، گرایش های نزولی تقویت یافتند. در حال حاضر نیز، با تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بر فراز خط ترند افزایشی 6 آگوست، مواجه می باشیم.

بازگشت آتی نرخ گذاری ها از سطح 1.3000 نموداری، به موازات خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1) از محدوده ی اشباع خرید، می تواند گرایش های فلت نرخ گذاری ها، در چهارچوب کانال گرایش افقی 1.2918–1.3040 را، به دنبال داشته باشد. خروج اخیر خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) از محدوده ی اشباع فروش، احتمال انعکاس گرایشی به زود نرخ گذاری ها، در چشم اندازی میان مدت را، افزایش می نماید.

تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (H4)، احتمال وسعت گیری افزایش های تصحیحاتی میان مدت نرخ پوند – دلار را، افزایش می نماید. این افزایش می تواند تا خط میانه ی کانال گرایش های نزولی نیز، ادامه پیدا کند. تنها در صورت ورود خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته به محدوده ی اشباع خرید و شکسته شدن مقاومت 1.3000 نموداری، می توان با افزایش میان مدت نرخ گذاری ها، برخورد نمود. نزدیک شدن خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی %50 اشباع بازار، به موازات افت نرخ گذاری ها پایین تر از خط SMA-5 (H4)، می تواند با شکل گیری گرایش های نرخی فلت، همراه گردد.

ورود خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته، به محدوده ی اشباع خرید، احتمال تست استقامتی سطح مقاومت 1.2980 نموداری را، افزایش خواهد نمود. در پی این تست، با ادامه یابی افزایش نرخ گذاری ها تا خط میانه ی کانال گرایش های نزولی و سطح هیجانی 1.3000 نموداری نیز، برخورد خواهیم نمود. این محدوده تحت فشار ابرهای شاخص ایچیموکو (H4) استقرار داشته و در صورت بازگشت نرخ گذاری ها از این محدوده، می توان با تقویت یابی گرایش افولی 17 آپریل نیز، رو به رو شد. محدوده ی مقاومتی یاد شده، تحت فشار ابر های ایچیموکو نمودار 24 ساعته، قرار دارد.

ورود اخیر خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال افت بلند مدت نرخ گذاری های پوند – دلار، خواهد افزود. این افت، تنها تحت فشار خط SMA-5 (D1)، قابل وقوع شناخته خواهد شد. چرا که خروج خطوط شاخص نوسان گر مربوطه از محدوده ی یاد شده، احتمال تست استقامتی خط SMA-5 (D1) را، افزایش نموده و این تست استقامتی، در بطن تایم فریم های مقیاس کوچک، همانند افزایشی تصحیحاتی، ترسیم خواهد گردید.  این افزایش می تواند تا سطوح 1.3040 و 1.3100 نیز، ادامه یابد. احتمال انعکاس نزولی گرایش افزایشی، در پی برخورد با این سطوح بسیار افزون، تلقی می شود.

محدوده ی مقاومتی بالا تر یاد شده، تحت فشار ابر های ایچیموکو (D1) قرار داشته و ادامه یابی نوسان سازی شاخص stochastic (D1)، در محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال افول نرخی پوند – دلار، در پی برخورد با سطوح مقاومتی 1.2961، 1.2900 و حتی 1.2800 نیز، خواهد افزود. خروج  خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال وسعت یابی افزایش های تصحیحاتی این جفت ارزی، خواهد افزود. چنین افزایش می تواند در پی برخور با مقاومت سطوح 1.3000 و یا 1.3100، اتمام یابد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.2980، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.2818، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1.3100
 • 3 مقاومت: 1.3040
 • 2 مقاومت: 1.3000
 • 1 مقاومت: 1.2980
 •  نرخ کنون: 1.2953
 • 1 پشتیبانی: 1.2818
 • 2 پشتیبانی: 1.2900
 • 3 پشتیبانی: 1.2850
 • 4 پشتیبانی: 1.2800

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.