• کابینۀ شخصی

GBPUSD H4 افول نرخ گذاری ها ادامه دارد

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیشبینی های مقاله ی قبلی، افزایش تصحیحاتی و میان مدت نرخ گذاری ها تا سطح مقاومت هیجانی 1.3000نموداری، ادامه یافت. همانطور که انتظار می رفت تست استقامتی این سطح، با نفوذ کاذب نرخ گذاری ها به سطح مقاومت 1.3040 و افت مابعد نرخ پوند – دلار، همراه گردید. عامل اصلی شکل گیری این روند نزولی نیز، خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic، از محدوده ی اشباع خرید، به شمار می آید. گرایش نزولی 17 آپریل هنوز ادامه داشته و نرخ گذاری ها تحت فشار ابر های شاخص ایچیموکو 24 ساعته، در حال افول می باشند. هم اکنون با شکل گیری گرایش افقی نرخ گذاری ها، مابین مینیموم 1.2660 و مقاومت خط ترند کاهشی (به موازات سطح 1.3040 نموداری)، مواجه هستیم.

ورود اخیر خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، به محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال تست استقامتی به زود پشتیبانی هیجانی 1.2800 نموداری، می افزاید. در صورت خروج خطوط این شاخص نوسان گر، از محدوده ی یاد شده می توان با کند شدن گرایش کاهشی نرخ گذاری ها و یا شکل گیری گرایش فلت کوتاه مدت این جفت ارزی، برخورد نمود. ورود آتی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به محدوده ی اشباع خرید نیز، تقویت یابی خریداران در چهارچوب گرایش افزایشی اواسط آگوست را، به دنبال خواهد داشت.

از سویی دیگر، ورود دوباره ی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به محدوده ی اشباع فروش، به موازات افت مابعد نرخ گذاری ها، تحت فشار خط SMA-4 (H4)، افت نرخ این جفت ارزی تا پشتیبانی 1.2700–1.2660 را، به دنبال خواهد داشت. شکل گیری چنین سناریویی، تنها در صورت شکست پشتیبانی 1.2800، امکان پذیر خواهد گردید. این پشتیبانی به عنوان سطح هیجانی مستقر در محدوده ی خط SMA-5 نمودار 24 ساعته، به شمار می آید.

نوسان سازی خطوط شاخص stochastic (D1)، در حوالی %50 اشباع بازار، منبی بر ادامه یابی گرایش افقی نرخ گذاری ها، در چشم اندازی میان مدت بوده، که می تواند در چهارچوب کانال گرایش افقی 1.2660–1.3040، انجام گیرد. تقویت یابی فروشندگان، تحت فشار خط SMA-5 (H4)، بر احتمال افت مابعد نرخ گذاری ها، تا پشتیبانی 1.2660، خواهد افزود. ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع فروش، احتمال شکل گیری چنین افتی را افزایش خواهد نمود.

تست استقامتی کف بازار (در حوالی سطح 1.2660)، نفوذ کاذب پشتیبانی 1.2600 را به دنبال خواهد داشت. خروج آتی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، از محدوده ی اشباع فروش می تواند انعکاس یابی نرخ گذاری ها از پشتیبانی 1.2660–1.2600 را، به دنبال داشته باشد. افت نرخ گذاری ها پایین تر از سطح 1.2600، تست آتی پشتیبانی 1.2400 در چشم اندازی میان مدت را، به همراه خواهد داشت. عامل اصلی شکل گیری چنین افتی – ورود دوباره ی خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته، به محدوده ی اشباع فروش، به شمار می آید.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.2900، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.2800، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1.3200
 • 3 مقاومت: 1.3040
 • 2 مقاومت: 1.3000
 • 1 مقاومت: 1.2900
 •  نرخ کنونی: 1.2829
 • 1 پشتیبانی: 1.2800
 • 2 پشتیبانی: 1.2660
 • 3 پشتیبانی: 1.2600
 • 4 پشتیبانی: 1.2400

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.